UncategorizedOljefondet verdi per innbygger

Oljefondet verdi per innbygger

Tirsdag ettermiddag er fondet verdt rundt millioner kroner per innbygger. Noe av årsaken er sterke aksjemarkeder, mens valutasvingninger trolig også har noe av æren for stigningen i kroneverdien. Telleverket på fondets nettside gir ikke noe offisielt tall over fondets verdi , siden det bare viser et . Onsdag morgen steg verdien på det norske oljefondet videre og passerte 7. På et tidspunkt passerte det også 7. Med det passerte også verdien millioner kroner pr.

Da statsbudsjettet ble lagt frem den . Regnet som gjennomsnitt pr. Norge, liten og stor, har hver nordmann rundt millioner kroner i fondet. Om ti år kan verdien fordelt på hver eneste innbygger ha passert millioner kroner.

Det vil innebære at verdien av oljefondet per nordmann vil ligge rundt millioner kroner, litt avhengig av befolkningsutviklingen. Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Se vår film om historien, formålet og forvaltningen.

Det er den høyeste verdien på det norske oljefondet ved utgangen av et år noensinne. Med oljefondskalkulatoren kan du se hvordan fondet endrer seg i verdi når du endres forskjellige forutsetninger.

Per nordmann er det 989. Det går fram av månedsbalansen for oktober fra Norges Bank, skriver e24. Det norske oljefondet er i internasjonal særstilling når det gjelder forvaltning av fellesskapets formue, og har høstet internasjonal anerkjennelse for sin åpenhet når det gjelder de faktiske investeringer fondet foretar. Med Norges innbyggertall på ca. Verdien på det norske oljefondet var 8. Men både IMF og Verdensbanken rangerer Norge på 6. Den totale verdien av fondet steg med 9milliarder kroner i fjor – til 8. Nå nærmer din og budsjettgutten Thomas’ andel av oljeformuen seg millioner kroner.

Dette tilsvarer ca millioner kroner pr innbygger. Formuesreduksjonen i den offentlige delen er på 2. For dag siden – Eiendomsporteføljen fikk en avkastning på prosent, prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Avkastningen var meget gode 17 . Oljeformuen stiger mer enn i fjor.

Categories: Uncategorized