UncategorizedOljefondet historie

Oljefondet historie

Oljefondet skulle være en buffer for statsfinansene. Overskudd på statsbudsjettet ble overført til fondet, mens underskudd ble dekket ved å trekke på fondet. Vårt oppdrag er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Se vår film om historien , formålet og forvaltningen.

Administrerende direktører. Bufret Lignende Hvordan er det mulig at aksjeskeptiske norske borgere har endt opp som verdens største aksjonærer og eiere av Times Square og Regent Street?

Les den usannsynlige historien om oljefondet – en fortelling fra Løvebakken til Wall Street. Og veksten har gått fort. Statens pensjonsfond utlan eller oljefondet , har vært gjennom en lang reise siden det første innskuddet, på knapt milliarder kroner, ble gjort 31. Produksjonen av olje og gass har vært på sitt høyeste i en periode der også prisene har vært historisk høye.

Finansdepartementet satte inn de første to milliardene på konto. Ifølge Statistisk sentralbyrås siste . Målt i kroner, er resultatet det sterkeste noen gang. Fondets verdi passerte 5. En milepæl, sier finansminister og partileder Siv Jensen.

Samlet har disse selskapene sluppet ut 3milliarder tonn CO2-ekvivalenter, viser Framtiden i våre henders utregning. En firedel av dette ble altså opptjent i fjor alene. Første kvartal ga meget god avkastning for Statens Pensjonsfond Utlan mer kjent som oljefondet. I fjor var det et netto . Det utgjør prosent av . Avkastningen ble prosent, nesten 3milliarder kroner. Ola og Kari Nordmann eier cirka prosent av . WWFs analyser viser at SPU har investert tungt i fossile brensler, mens investeringene i fornybar energi og grønn industri er marginale.

Utvalgsleder Svein Gjedrem (til venstre) la frem sentralbanklovutvalgets rapport tirsdag. Professor Steinar Holden ved UiO, professor Hilde Bjørnlan BI og Espen Henriksen, BI debatterte forslaget om å skille ut oljefondet. Klimastiftelsen viser til ExxonMobils nåværende og tidligere atferd.

ExxonMobil bærer stort ansvar for historiske , nåværende og fremtidige klimautslipp, og har en svært karbonintensiv. Vi som er så heldige å bo i akkurat i Norge på akkurat riktig tidspunkt, har et ansvar for å sørge for å forvalte inntektene godt. Akkurat nå ser vi en private equity-boom. Det viser seg historisk at de årene det allokeres mye penger i markedet, får en mindre avkastning på investeringen.

Det er samtidig betydelige forskjeller mellom aktivaallokeringen i oljefondet og fondene i Canada og Singapore. Ved utgangen av mars var fondet var verdt nesten 3. Det tredje beste kvartalet i fondets historie , konstaterte Yngve Slyngsta leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), da han la fram kvartalsrapporten fredag.

Det er ganske stille her, som dere hører, sier Sevang. Mulig det var mer utagerende stemning tirsdag 19. Historien om Norway ´s one trillion-dollar wealth fund gikk verden rundt. Men forvalterne og tallknuserne i .

Categories: Uncategorized