UncategorizedOljefondet aksjer

Oljefondet aksjer

Aksjer , rentepapirer og eiendom. Målet er å ha diversifiserte investeringer som sikrer god risikospredning og høyest mulig avkastning innenfor rammene som Finansdepartementet har fastsatt. OLJEFONDETS INVESTERINGSSTRATEGI.

Fondet kan ikke ha investeringer i Norge. Det er den høyeste andelen noensinne, etter fem år med ekstrem verdiøkning. Oljefondet kan bli en av verdens største aktører innen private equity.

Det sier en ekspertgruppe, som mener det er gode grunner til å åpne denne døren. Og nå har et oljeselskap inntatt annenplass på listen over fondets største aksjeposter. Det er likevel én milliard lavere enn året før. I dag har verdien ligget rundt 8. Apple er den største enkeltinvesteringen i øyeblikket. Det norske oljefondet er i internasjonal særstilling når det gjelder forvaltning av fellesskapets formue, og har høstet internasjonal anerkjennelse for sin åpenhet når det gjelder de.

Etter en trøblete start har Oljefondets satsing på grønne aksjer gått bedre – takket være disse forvalterne. Professor Emeritus Institutt for samfunnsøkonomi.

Det vil kreve mer ressurser til å forvalte fondet og øker omdømmerisikoen. Nyheten om mulig statshjelp til gjeldstyngede Norske Skog sendte aksjen opp nesten prosent. Så ble aksjen satt til . En ekspertgruppe ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen skal vurdere om fondet skal ut av energiaksjer. Et tap på prosent på aksjer ble imidlertid oppveid av en positiv avkastning på prosent på statsobligasjoner.

Sluttresultatet ble dermed en avkastning på prosent, mot 1prosent året før. Ved årsskiftet var verdien av oljefondet 38milliarder kroner. Vi har en strategi om å kjøpe aksjer når det faller, siden juni har vi . Ser man på aksjeutviklingen i norske kroner kan det for mange selskaper se ut til å ha vært et drømmeår, men det er nesten utelukkende på grunn av svak kronekurs.

Ved nyttår for et drøyt år siden tilsvarte én million dollar ca millioner kroner, én million dollar i aksjer i dag ser ut til å være økt til 7 . Nå anbefaler Norges Bank å justere andelen aksjer opp til prosent. Dette vil ifølge sentralbankens analyser kunne gi en forventet realavkastning på prosent fra oljefondet de kommende ti årene. Foredrag av direktør Knut N. Kjær, Norges Bank Investment Management, i Polyteknisk Forening 2. Det er drøyt ti år siden de to første milliardene ble investert i oljefondet , det som i dag er Statens pensjonsfond – Utland. Jeg takker for denne anledningen til å reflektere . Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

Tanken er å redusere sårbarheten ved fall i oljeprisen.

Banken foreslår i et brev til Finansdepartementet å ta disse aksjene ut av referanseindeksen for fondet. Det ble etterhvert uholdbart politisk å være investert i selskaper som produserer klasevåpen, atomvåpen og landminer eller utfører grove brudd på . I britiske BP har det aksjer for fem milliarder kroner. En av de største investeringene er i verdens største produsent og eksportør av kull, australske Broken Hill Properties.

Også i Rio Tinto Ltd (mill.) og North Ltd (mill.) har fondet satset norske oljekroner for å sikre seg gevinst av verdens kullbehov . Statens Legemiddelverk i Norge stiller spørsmål ved prissettingen i flere av de store internasjonale farmasøytiske selskapene. Dette gjelder foreløpig ikke de svenske og danske legemiddelgigantene, skriver Nordens Nyheter. Novo Nordisk er gullkalven.

Categories: Uncategorized