UncategorizedØkologisk bekjempelse av kålmøll

Økologisk bekjempelse av kålmøll

Grete Lene Seriksta Bioforsk Økologisk , Kari Bysveen, Økoringen Vest og Thomas Holz, NLR Østafjells. Kålmøll har mange naturlige fiender, både på larve– og puppestadiet. Både snylteveps og ulike sopparter . Dette er ikke akkurat en seierherres historie om bekjempelse av kålmøll.

Vi droppet foreløpig å ha i olje og bakepulver også, siden det er viktigst i bekjempelse av sopp).

Kun i lagelig jor særlig tidlig i sesong. Grunngrubbing 1-dager før pløying ( bryter kapillarer). God pløying (godt dekke mot gjenvekst). Litt opptørking før kjøring av såbed.

Godt såbed med stabil jordstruktur uten store klumper, ikke for fin. Krever passende fuktighet og passende utstyr. I den økologiske hagen svermer sommerfugler og bier, og barn leker uten fare for å innta gift.

For det er mange ting du kan gjøre for å bekjempe dem uten å måtte ty til sprøytemidler:.

Beskytt plantene mot kålsommerfugler, kålmøll , gulrotflue og andre skadeinsekter ved å legge en fiberduk over dem. VIPS melder at kålmøll er observert i kålrotåker på Borkenes juni. Kålmøll er et vanlig skadeinsekt, men det varierer mye hvor sterkt angrepet er. Kålmøll forekommer i nesten alle land og de spres med vinden over lange avstander. På toppen av det hele er det mye penger å spare på økologisk hagestell.

Hagesentrene tilbyr flust. Bakepulver kan også blandes sammen med matolje, grønnsåpe og vann og brukes til bekjempelse av meldugg. Har du erfaring og tips for en økologisk og harmonisk hage? Klingen forsker på bruk av nyttesopp til bekjempelse av skadedyr. Nyttesoppene finnes i naturen, enten på insekter som lever i jorda eller de som lever av planter.

Soppen infiserer og dreper insekter og mid og reduserer dermed mengden skadedyr. For kålfluene har vi utviklet en metode vi kaller dytt, dra og drep, . De som prøvde kjemisk bekjempelse , meldte om null effekt. Maisplast er godkjent til økologisk grønnsakdyrking. Det blir spennende å se.

Den brytes ned i løpet av.

Jeg plukket kålmøll larver for hånd og tror nok at det i kombinasjon med grønnsåpe og bakepulver hadde en viss effekt. Bind – Grønnsaker og potet. Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Redaksjon: Richard Meadow, Lars Olav Brandsæter, Svein.

Magne Birknes og Arne Hermansen. Skadeinsekter – økonomisk flaskehals til mekanisk og termisk ugras bekjempelse. Forventningen at flere tillate biologiske midler ville være eneste løsningen (f. eks. mot kålmøll ) har ikke hjemmel i regelverk! Er sannsynlig økologisk lite realistisk (trolig blindvei som kjemisk bekjempelse i dag). Blir grønnsakene og prydplantene dine spist opp av insekter og larver?

Her er tips om hvordan du kan bekjempe dem uten gift. Er det godkjent for bruk mot kålmøll ? Bekjempelse av disse skadedyrene kan ses under ett og blir behandlet i et eget avsnitt til slutt. Kålmøll (Plutella xylostella). Kålmøll er utbredt i hele Norge.

Turex mot kålmøll i Norge? Enkelte år kan kålmøll opptre i store mengder i deler av landet. I slike herjingsår kan kålmøll være et alvorlig skadedyr. Produktet vil kunne anvendes både i konvensjonelt og økologisk landbruk.

Men det er ikke bare de økologiske hobbybøndene som er plaget av kålmøll i år: Simon Helge Dahl driver stort med ulike kålsorter på et til sammen 4mål stort område i Skien. Han har også merket at kålmøllangrepene er kraftigere enn tidligere år. Vi bønder har jo mulighet for kjemisk bekjemping med . Denne Bioforsk TEMA-serien om plantevern ved dyrking av økologiske. Bekjempelse av kveke, åkerdylle eller åkertistel tar tid og er energikrevende, så det beste er alltid å sørge for god vekst hos kulturplantene, slik at de konkurrerer godt med ugraset. Kraftige planter i god vekst har størst toleranse mot angrep av kålfluer og danner lettere nye røtter.

Vekstskifte har liten betydning innenfor korte avstander. Flytting noen hundre meter over barrierer som for eksempel skogholt eller lebelter, kan redusere . Bufret Som vedlegg til veileder B finnes bl. B1) og liste over preparater som er.

Categories: Uncategorized