UncategorizedO ring tabell

O ring tabell

Tetninger fra egen produksjon. Profiloversikt – Seal-Master. Omregning – tommer til mm. Oppbevaring og behandling av tetninger. O-ringer Norsok, FEP-O-Seal (150).

Technical Handbook O – rings. All the information in this documentation has been compiled with the greatest of care. Despite this we can bear no responsibility whatsoever for any errors present in the documentation. The recommendations are intended as guidelines. Includes all standard Inside Diameters from 0. Vår O – Ring kalkulator beregner ikke bare dimensjoner, men anbefaler også størrelser og Trelleborg Sealing Solutions delenumre.

Tabeller med oversikt trykklasser og størrelser.

Our most common types are rubber o – rings which are available in various compounds to suit your application. PAR supply the complete range of standard sizes. We also manufacture non standard sizes to order and can vulcanise rubber cords for larger sizes. When enquiring, please refer to the table below for all BS o – ring. Inbyggnadstabeller för O -ringar.

Dynamiskt Statiskt dt1. Driftsforstyrrelser skyldes ofte at O – ringen skades allerede ved monteringen. Skaden kan skyldes at O – ringen er blitt presset over. Tabell over spordimen- sjoner for dynamiske og statiske tetninger. ENGINEERING YOUR SUCCESS.

The seals are usually composed by a NBR O – ring combined with one or two. Gränsvärden (ej aggressiva gaser. (se tabell på sida 12). They are suitable for any elastomer material provided that appropriate tooling is use whereas the tooling most commonly used is based upon the shrinkage of nitrile rubber (NBR) with shA hardness.

Sett innstillingen class=sortable etter starten på tabell -koden (table). Se skjermbildet til høyre.

Sett deretter ønskede innstillinger på den enkelte kolonnen. Se innstillingene nedenfor. Legg merke til at treningsutstyr . As your value-added partner, ERIKS offers the technical expertise to provide customized solutions to your seal requirements. Because of our technical experience, special applications are no problem for ERIKS. Det jeg mener med at det ikke er så nøye, er at du har lov til å strekke en O – ring under montering.

Se her for vår leverandør sin tabell over spordimensjoner.

Categories: Uncategorized