UncategorizedNye regler for utleie av leilighet

Nye regler for utleie av leilighet

Kanskje du har mulighet til å leie ut rom i boligen som du ikke trenger selv? Reglene for hva du kan leie ut ble oppmyket ved årsskiftet. Hvordan er reglene angående brannsikring mellom kjellerleilighet og resten av boligen?

Er der ulike regler her om for eksempel vaskerom i kjeller er felles mellom begge enhetene . Skal du leie ut deler av boligen eller bygge utleiedel i egen bolig for å spe på inntektene?

Sjekk hva som er søknadspliktig. Når du skal leie ut deler av boligen, er det viktig å vurdere om det vil medføre bruksendring. Det skal bli enklere og billigere å tilpasse eksisterende bolig til nye behov.

I dag er kravene til å endre eksempelvis en kjeller til en stue eller en leilighet både vanskelige og dyre. Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom innenfor en boenhet. Regjeringen innfører derfor en ny bestemmelse i byggesaksforskriften § 2-som gjør det tydelig at det å tilpasse boligen for utleie ikke betyr at det . Dagens regler hvor deler av egen bolig kan leies ut skattefritt, er ikke tilpasset den nye delingsøkonomien, og bør vurderes endret, mener Skatteetaten.

Alle som tjener penger må bidra, sier finansminister Siv Jensen.

Husk at det er forskjell i skatt på om du leier ut en utleieleilighet som ikke er i tilknytting til din egen bolig, eller om du leier ut en hybel eller leilighet i din. Utleie av hytter (fritidsboliger) har også egne regler , se lenger ned. Dette er de nye reglene for bolig fra 1. Det skal blant annet bli enklere å gjøre om loft og kjeller til oppholdsrom, og det blir nye energikrav til nye bygg og eksisterende boliger. Det vil blant annet gjøre det enklere å leie ut bolig, mener kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

De nye byggereglene gjør det enklere og billigere å søke om å få godkjent bruksendring på bo loft eller i kjeller. Jørgen Nyhus, Anja Nikodemussen og Steffan Nikodemussen (med Tobias fire måneder på armen) mener huset blir mer attraktivt på boligmarkedet med en godkjent utleieenhet. Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie , sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en . I den nye forskriften så står det at. Slik jeg forstår regelverket er det mindre strenge krav for å få godkjent hybel kontra leilighet.

Det er per dags dato installert kjøkken. Dersom en eksisterende utleieenhet ikke er godkjent for utleie , kan man omregulere boligen slik at utleieenheten blir lovlig. Forenklingene i plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. Enebolig er en boligeiendom som bare har én familieleilighet. De nye reglene fritar blant annet for en rekke tekniske . I tillegg kan det i bygningen være én eller flere hybler, hybelleiligheter eller rom til bruk i ervervsvirksomhet.

I denne sammenhengen har det ikke betydning om hybelleilighetene er selvstendige eller ikke.

De spesielle regler for enebolig gjelder . Oppfyllelse av dette for eldre boliger vil ofte være komplisert og kostnadskrevende. Nye regler innebærer at det gjøres unntak for krav til trinnfri adkomst, tilpasning til rullestol, passasjerbredder og sideplass ved dør. FORNØYD: Magnus Opsal (31) og broren Henrik (28) kjøpte familiehuset på Jar i Bærum.

De skal bygge det om og mener de nye reglene for utleie kan gjøre det rimeligere og enklere å få bygd ut loftet for leie. Underetasjen er allerede bygd om etter de gamle kravene. Foto: HARALD HENDEN, VG . Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie.

Der man må passe på, er hvis man ønsker å lage en ny boenhet – for eksempel en ny kjellerleilighet for utleie. Da må søknaden (og arbeidet) utføres av ansvarlig .

Categories: Uncategorized