UncategorizedNye regler for utleie av hybel

Nye regler for utleie av hybel

Det er bestemmelsene i byggteknisk forskrift som gjør at du for eksempel ikke kan bygge deg et hus med takhøyde på i alle rom – selv om det eventuelt skulle passe deg godt, hvis du måler på strømpelesten. Det er også disse som gjør at du ikke har lov til å leie ut for eksempel en hybel uten vindu . Det skal bli enklere og billigere å tilpasse eksisterende bolig til nye behov. Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom innenfor en boenhet.

Du kan også risikere avkortning i forsikringen dersom du leier ut en ikke godkjent utleieenhet og får skade på boligen. Slik utleie utløser ikke særskilte .

Hvis man har en hybel i sokkeletasje som har alle funksjoner og oppfyller de nye kravene som er lempet – må det virkelig være dør eller søkes som opprettelse av ny boenhet? En kort oversikt over reglene for utleie av hybel og selvstendig boenhet, samt forskjellen på disse. Krav til hybel og selvstendig. Har du planer om å innrede hybel i egen bolig? Etter nyttår kom det flere nye regler som vil berøre boligeiere.

Husk at det er forskjell i skatt på om du leier ut en utleieleilighet som ikke er i tilknytting til din egen bolig, eller om du leier ut en hybel eller leilighet i din. I tillegg har den kobling til resten av huse via en dør som går mellom vårt vaskerom og utleiedelen sitt bad. Har test luftkvalitet og fukt, ingen problemer der.

Utleiedelen har store og nye vinduer. Mitt hovedproblem er høyden under taket. Deler av kjelleren har takhøyde på under 2m.

Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie , sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en . Her er en guide for deg som vil unngå krav i forbindelse med ulovlig utleie. Det skal blant annet bli enklere å gjøre om loft og kjeller til oppholdsrom, og det blir nye energikrav til nye bygg og eksisterende boliger. Dette er de nye reglene for bolig fra 1. Det vil blant annet gjøre det enklere å leie ut bolig, mener kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Enebolig er en boligeiendom som bare har én familieleilighet. I tillegg kan det i bygningen være én eller flere hybler , hybelleiligheter eller rom til bruk i ervervsvirksomhet.

I denne sammenhengen har det ikke betydning om hybelleilighetene er selvstendige eller ikke. De spesielle regler for enebolig gjelder . De nye byggereglene gjør det enklere og billigere å søke om å få godkjent bruksendring på bo loft eller i kjeller. Jørgen Nyhus, Anja Nikodemussen og Steffan Nikodemussen (med Tobias fire måneder på armen) mener huset blir mer attraktivt på boligmarkedet med en godkjent utleieenhet. Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie. Men som alltid: Det er feller!

En innredet kjeller kan bli utleiedel , generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien.

Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie. Før kunne man leie ut inntil tre fjerdedeler av en tomannsbolig skattfritt, hvis man var nøye på å leie ut familieleiligheter og hybler på riktig måte.

De nye reglene ble presentert i statsbudsjettet i fjor høst og gjelder fra nyttår. Fra nyttår er reglene at summen av leieinntektene fra hyblene eller hybelleilighetene. Følger du ikke reglene kan det i verste fall ende med fengselsstraff. Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å kunne leie ut bolig. Det er kommunen som skal sikre at plan- og bygningsloven er fulgt ved bygging og etablering av nye boenheter.

Nye regler til utleiedel skal gjøre det mulig å leie ut rom som tidligere ikke kunne leies ut i eldre hus, som for eksempel loftsrom eller kjellerrom. Men vi ønsker selvsagt å opplyse flest mulig om endringene, sånn at de som ikke trodde det var mulig å leie ut hybel ser mulighetene for bedre utnytting av areal .

Categories: Uncategorized