UncategorizedNye regler for utleie av bolig 2015

Nye regler for utleie av bolig 2015

De nye reglene som gjør det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov, gjelder fra 1. Konkret gis det nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod gjøres om til soverom innenfor en boenhet. For eksempel hvis du vil bruke loftet eller kjelleren til boligformål , eller hvis du vil leie ut en del av boligen. Boligeiere slipper unna en del tekniske krav, blant annet energi, tilgjengelighet, radon og dagslys.

Man må fremdeles søke om bruksendring.

Det vil blant annet gjøre det enklere å leie ut bolig , mener . Ifølge moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal den nye forskriften som kommer fredag, gjøre det langt lettere for boligeiere å tilpasse boligen sin til egne behov eller for utleie. FORNØYD: Magnus Opsal (31) og broren Henrik (28) kjøpte familiehuset på Jar i Bærum. De skal bygge det om og mener de nye reglene for utleie kan gjøre det rimeligere og enklere å få bygd ut loftet for leie.

Underetasjen er allerede bygd om etter de gamle kravene. Foto: HARALD HENDEN, VG . Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie , sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en .

Dagens regelverk gjør det vanskelig å utnytte boligene best mulig, slik eier ønsker. I tillegg er det stort behov for flere utleiehybler , og et stort potensial ligger i eksisterende boliger. Forslagene er sendt ut på høring med frist satt til 26. Hybel” er ikke definert i loven, og det er i utgangspunktet ingen regler som forbyr utleie av rom eller del av bolig.

Regjeringen endrer ikke på reglene om sikkerhet og . En innredet kjeller kan bli utleiedel , generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien. Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

Dersom du lager en ny selvstendig bo enhet vil dette fortsatt være et søknadspliktig tiltak. Skal du leie ut deler av boligen eller bygge utleiedel i egen bolig for å spe på inntektene? Sjekk hva som er søknadspliktig.

Når du skal leie ut deler av boligen , er det viktig å vurdere om det vil medføre bruksendring. Departementet har erfart at grensen mellom én og to boenheter ofte kommer på spissen når det etableres et utleieforhold i eksisterende bolig. Den nye enheten som oppstår.

Slik blir de nye reglene for utleie av bolig.

Fra neste år slipper du å bygge eget bad for utleiedelen , og taket kan være både skrått og lavere enn i dag. Men det er ikke fritt freFor at det skal være . Følger du ikke reglene kan det i verste fall ende med fengselsstraff. Nok utsyn fra stua og ordentlig lagringsplass er noen av kravene du må oppfylle for å kunne leie ut bolig. Det er kommunen som skal sikre at plan- og bygningsloven er fulgt ved bygging og etablering av nye boenheter.

Forenklingen vil blant annet gjøre det enklere å leie ut deler av egen bolig. Kanskje du har mulighet til å leie ut rom i boligen som du ikke trenger selv? Reglene for hva du kan leie ut ble oppmyket ved årsskiftet.

Mange som ønsker for eksempel å bruke kjelleren som oppholdsrom, eller å lage en hybel for utleie , får seg økonomiske overraskelser slik huseieren på Lilleaker. Målet med nye regler er å gjøre det enklere og rimeligere å utvide boligarealet i egen bolig , bedre samsvar mellom lov og faktiske forhold. Leiligheten er ikke godkjent for utleie , så jeg lurer da på hva kravene er for å kunne leie ut kjellerleilighet.

Hvordan er reglene angående brannsikring mellom kjellerleilighet og resten av boligen ? De nye regler innebærer at mer areal i eldre boligmasse kan bli godkjent som boligareal. Dette skjer ved at tidligere. I mange kommuner har det å legge til rette for utleie i egen bolig blitt likestilt med at boligeier etablerer en ny selvstendig boenhet, noe som utløser en rekke krav. Unntakene som ble innført .

Categories: Uncategorized