UncategorizedNye krav til utleie

Nye krav til utleie

Enkelte kommuner har praktisert regelverket på en slik måte at det å legge til rette for utleie i egen bolig er blitt likestilt med at boligeier etablerer en ny selvstendig boenhet, noe som utløser en rekke krav. Det har vært mye ulik behandling og uforutsigbarhet knyttet til forståelsen av regelverket. Det er viktig å gjøre det raskere, rimeligere og enklere å bygge og kunne øke tilgangen på utleiehybler. Denne forenklingen vil gjøre det betydelig enklere og billigere å ta i bruk en større del av eldre boliger til nye formål, for eksempel gjøre om et loft til et soverom, eller en kjeller til en tv-stue.

Vi firer ikke på kravene som . Fra nyttår ble det enklere å ta i bruk kjelleren, loftet eller andre rom som hittil ikke har tilfredsstilt krav til oppholdsrom.

Nå når høsten nærmer seg, og mange unge er på jakt etter leiebolig, kan det kanskje lønne seg å tenke igjennom om du har fått mulighet til å leie ut rom som tidligere ikke oppfylte kravene. Selv om du har fått godkjent en bruksendring som den nevnt ovenfor er ikke dette det samme som at du har fått etablert en ny boenhet. Vil du etablere en egen boenhet må du søke om dette, og du må oppfylle krav fra byggesaksforskriften (SAK 10) § 2-2.

Der står det at: Søknadsplikt . Hvis man har en hybel i sokkeletasje som har alle funksjoner og oppfyller de nye kravene som er lempet – må det virkelig være dør eller søkes som opprettelse av ny boenhet? Det foreslås også å presisere når det oppstår en søknadspliktig boenhet etter plan- og bygningsloven. Departementet har erfart at . Nå blir det enklere for familier som vil gjøre om en kjeller til kjellerstue, et loft til arbeidsrom eller utleie , sier kommunal- og moderniseringsmininster Jan Tore Sanner i en . De nye reglene som trådte i kraft ved årsskiftet gjøre det enklere å bygge om deler av boligen til utleie eller annen bruk.

Frem til nå har det vært vanskelig og ofte svært kostnadskrevende å oppfylle alle krav når man vil bygge om eller leie ut deler av egen bolig. Utleie av disse rommene vil ikke medføre vesentlig bruksendring eller utløse særskilte byggetekniske krav. Dermed er det heller ikke søknadspliktig og du kan fritt leie ut. Hybelleilighet er søknadspliktig. I plan- og bygningsloven defineres en separat hybelleilighet som en selvstendig enhet i boligen.

Dette utløser en rekke. Det er i dag krav om at inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Oppfyllelse av dette for eldre boliger vil ofte være komplisert og kostnadskrevende. Nye regler innebærer at det gjøres unntak for krav til trinnfri adkomst, tilpasning til rullestol, passasjerbredder og sideplass ved dør.

Men før salgsprospektet er klart, ønsker de at det foreligger en godkjenning på utleieenheten i kjelleren. Sikkerhet: Det er nok med et vindu i hvert rom så lenge dette fyller rømnings- kravene. Det er uten tvil en kjempefordel å ha en godkjent utleiedel i huset, når huset legges ut for salg.

Det er trist at de som kjøper nye boliger betaler subsidier til Tesla-folket. Den nye enheten som oppstår. Paul Paulsen i Stavanger kommune til TV Nyhetene.

Det er kommunen som skal sikre at plan- og bygningsloven er fulgt ved bygging og etablering av nye boenheter. Det gjøres gjennom søknadsprosessen. Nye regler fra nyttår gjør at det nå er enklere å gjøre om boder, kjellerrom og loftsrom til boligrom og til utleie.

Hovedinnholdet i reglene er at man ved omgjøring nå får mindre krav til takhøyde og lys. I de tilfeller hvor det er i tråd med de materielle kravene , så gir vi tillatelse, sier han til NEF. FORNØYD: Magnus Opsal (31) og broren Henrik (28) kjøpte familiehuset på Jar i Bærum.

De skal bygge det om og mener de nye reglene for utleie kan gjøre det rimeligere og enklere å få bygd ut loftet for leie. Underetasjen er allerede bygd om etter de gamle kravene. Foto: HARALD HENDEN, VG . En innredet kjeller kan bli utleiedel , generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien. Med de nye reglene regnes også kravet til dagslys som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

Vi har sett eksempler på at kommuner har praktisert regelverket ulikt. I en del tilfeller har det blitt stilt strengere krav enn det vi har ment det er dekning for. Vi er derfor fornøyd med at vilkårene for når søknadspliktig ny. Noen tenker kanskje at det ville være fint å leie ut disse rommene? Men, er det fritt fram å leie ut rom i egen bolig?

Det er fortsatt et krav at utleie arealer må oppfylle tekniske krav i plan- og bygnings loven. Utfyllende bestemmelser er gitt i forskrift og veiledning (TEK og veiledninger til denne). Nye regler til utleiedel skal gjøre det mulig å leie ut rom som tidligere ikke kunne leies ut i eldre hus, som for eksempel loftsrom eller kjellerrom.

Flere krav som tidligere var en del av byggteknisk forskrift er fjernet for å gjøre utleie av egen bolig enklere.

Categories: Uncategorized