UncategorizedNye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg

Dette er de nye energikravene i byggteknisk forskrift. Overgangsordningen varte til 1. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret. Nye energikrav for laftede bygninger fra nyttår.

Dette forutsetter at du følger mimimskravene til energieffektivitet i denne typen bygninger. Bakgrunn for nye energikrav.

Bygg står for hele prosent av energibruken i Norge. Det er stort potensial for å redusere energibruken. Sundvolden- erklæringen slår fast at ”regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket”.

Gjennom klimaforliket sluttet Stortinget seg til at energikravene i byggteknisk. Byggsektoren står for om lag prosent av energibruken i Norge. I Sundvolden-erklæringen heter det at regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

Hovedtrekk nye energikrav fra 1. Mer om de konkrete kravene finner du i kapittel i byggteknisk forskrift.

Her får du en forenklet oversikt over de nye kravene. Varmegjenvinner ventilasjon. ENERGIVINDUER: I de nye energikravene til nye bygg står det blant annet at vinduer i nye bygg skal være mer energieffektive, noe som innebærer redusert energibehov og jevnere temperatur.

Her er kommunal- og moderniseringsminsister Jan Tore Sanner og klima- og miljøministerTine Sundtoft hos Miljøhuset GK på . For fritidsbolig med laftede yttervegger over m² til og med 1m² ble det gitt en særlig overgangsordning i § 14-fjerde ledd bokstav b. For driftsbygninger i landbruket og tilsvarende bygninger for husdyr utenom landbruket gjelder. For bygning eller del av bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå. Generelle krav om energi. Bygninger med laftede y ervegger.

Den nye tekniske forskriften TEK er nå tilgjengelig på Lovdata. Vi foretar nå de største forenklingene i plan- og bygningsloven noensinne. Kravene i TEKgjelder fra 1. Med nye energikrav sikres at nye bygg vil bli opptil prosent mer energieffektive enn med dagens regler. Det blir økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming. Nye krav i Teknisk forskrift innebærer strengere energikrav for alle nye bygg og bygg som skal totalrehabiliteres.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt nye . Se vår kommentar til disse på bygg.

KMD har her lagt ut sin pressesak om nye energiregler inkludert forskrifter og et faktahefte: Klikk her for å lese saken. Her kan du lese VVPs ENERGI-forum sitt innspill til høringen. BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK 10).

Fritidsboliger og hytter (energikrav). Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEKfor hytter og fritidsboliger. Verdt å vite om hytter og fritidsboliger. For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle . Informasjon på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) hjemmeside 24. Direktoratet følte tydeligvis behov for å komme på banen, etter de massive reaksjoner og folks bekymring for konsekvensene for laftbygg i store hytter og til helårsbolig, hvis høringsutkastet skulle bli en realitet.

De nye energikravene i TEK trådte i kraft 1. Dette frokostmøtet var i sammarbeid med Lavenergiprogrammet og spesielt rettet mot arkitekter, rådgivende ingeniører og prosjektledere hos byggherrer og entreprenører. Regjeringen har nå fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift.

Categories: Uncategorized