UncategorizedNye energikrav 2016

Nye energikrav 2016

Dette er de nye energikravene i byggteknisk forskrift. Overgangsordningen varte til 1. I den nye forskriften (TEK 17) er energikravene uendret. Hovedtrekk nye energikrav fra 1. Mer om de konkrete kravene finner du i kapittel i byggteknisk forskrift.

Her får du en forenklet oversikt over de nye kravene. Kravet til energiforsyninger er enklere enn tidligere og åpner for økt mulighet til å bruke . I tillegg skal alle nye bygg varmes opp med klimavennlig energi. Bygg står for prosent av energibruken i Norge, og mye går til oppvarming.

Nye energikrav vil spare like mye energi som om lag . Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10). Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI. AREALPLANLEGGING OG SAMFUNNSØKONOMI.

Generelle krav om energi. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). Bygninger med laftede y ervegger.

For bygning eller del av bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå. Fritidsboliger og hytter (energikrav). Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEKfor hytter og fritidsboliger. Verdt å vite om hytter og fritidsboliger.

Gjennomsnittlig U-verdi for dører og vinduer. Vi har laget en enkel fremstilling av de nye energikravene : Bookmark and Share. De nye energikravene i TEK trådte i kraft 1. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem.

Kravene vil gi noe høyere byggekostnader, men lavere strømregning for forbrukeren, sier Jan Tore Sanner (H). Oversikten viser minimums U-verdi og tilhørende isolasjonstykkelser for ulike bygningsdeler som følge av de nye energikravene som er innført. Tabellen viser oppgraderte u-verdier i henhold til nye energikrav i TEK gjeldende fra 1. De oppgitte tykkelsene er bare veiledende og kan variere i forhold til . Bakgrunn for endringsforslagene.

For fritidsbolig med laftede yttervegger over m² til og med 1m² ble det gitt en særlig overgangsordning i § 14-fjerde ledd bokstav b. Nelfo vant en viktig arbeidsseier da Stortinget 10. Stortinget avviste da representantforslaget fra Venstre og SV som ønsket å reversere energiforsyningskravene tilbake til den gamle TEK1 hvor det var store begrensninger på å bruke direktevirkende elektrisk varme i bygg. Kravene er i tråd med klimaforlikets mål om passivhusnivå. Energieffekten oppnås blant annet med bedre vinduer, mer isolering og tettere bygg.

Det betyr at alle bygg som byggemeldes etter 1. Det blir forbud mot all installasjon av fossil energi i nye boliger og bygg. Med produktserien Gilje eXtra møter Gilje . Forslaget til nye energikrav om sendes på høring er forenklet slik at det blir økt frihet til å velge elektrisitet, det vil si panelovner og el- kjeler, til oppvarming i nye bygg. Vi tar sikte på at nye krav kan gjelde fra 1.

Categories: Uncategorized