UncategorizedNsinsta 900 type 2

Nsinsta 900 type 2

Standarden gir spesifikke krav og anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste boligsprinkleranlegg for slokking av brann i by. Del for krav og prøvingsmetoder vil også snart foreligge. Hva slags type slokkeapparat kreves i en boenhet? Soverom, fellesområder, bo vaskerom.

Vannverket gir uttalelse om vannforsyningens kapasitet for slokkevann, basert på.

Plassering av og type trykkmålere . Det aksepteres lagring i områder med OH fareklasser, men da må . Tabell angir hvilke fareklasse sprinkleranlegg for bygg i risikoklasse skal settes i. I boligbygg spesielt tilrettelagt og beregnet for. Tabell 1: Type sprinkleranlegg i byggverk risikoklasse 4. INSTA 9type anlegg. Eneboliger og tomannsboliger.

Rekkehus med høyst tre etasjer over terreng inklusive loftet, og én kjelleretasje.

Boliger og fritidsboliger med . Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold. Det skal leveres et komplett automatisk lavtrykks eller høytrykks vanntåke slokkeanlegg. Tillatte unntak for boligsprinkleranlegg av Type og Type 3. Sprinklerbeskyttelsens omfang.

Isolasjon i vegger og tak. Branna larmanlegg i kategori 2. Tilrettelegging for rednings – og slokkemannskap. De ankommer senere, brannen er større og de må starte slukking fra avstand. Hvis vannskade er avgjørende for eier bør de installere automatisk slukke- anlegg i flere av sine bygg.

Hvor brukes vanntåke i dag? Cruisebåter har vært det største markedet for dokumenterte vann- tåkeanlegg. Bygningen utstyres med sprinkleranlegg iht. I en quiz med spørsmål kan du sjekke dine kunnskaper.

Steinar Klubben Nilsen og 2. By complying with current.

Oversett denne siden 26. Compartments for pump sets – Type Residential sprinkler system.

Categories: Uncategorized