UncategorizedNsen 12845 pdf

Nsen 12845 pdf

Prosjektstyret FG Brann. National Fire Protection Association, NFPA 13: . NS-EN Sentrale punkter med momenter fra FG veiledning Håvard Grønstad Kommentarer til kap Omfang Det gis adgang til å benytte systemer eller type sprinkler som. Norsk oversettelse foreligger på Norsk Standard sine hjemmesider. Dokumentasjon av sprinkleranlegg.

En oversikt over krav til dokumentasjon av sprinkleranlegg finnes i vedlegg nr.

Sprinkleranlegg prosjektert og . ESFR og det er veldig strenge krav til prosjek- teringen. Selve prosjekteringen av sprinkler- anlegg foregår etter Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan- og bygningsloven med sine veiledninger. Eier overtar ansvaret (overfor myndighetene) for de feil og mangler som entreprenørene etterlater i bygget og doku- mentasjonen. Begrepet å redegjøre for: å gjøre greie . Beskriver sprinkler som en funksjon og eventuelle spesielle forhold som skal ivaretas. Normalt ved å henvise til NS.

Insta 900-for boligbygg. TEK (Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven).

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Dimensjonering og installering. Komponenter som benyttes til vann- og avløpsinstallasjoner må være egnet til . Tabell 5-Angivelse av risikoklasse, sprinkler-fareklasse og grunnlag for prosjektering avhengig av bygningens bruk og etasjetall. Vanninstallasjoner i dette kapitlet omfatter alle innvendige rørledninger for forbruksvann samt installasjoner og utstyr som er fast tilknyttet ledningsnettet og som inngår som en del av byggverkets drift. Fixed firefighting systems.

Design, installation and maintenance. Automatic sprinkler systems. Become a member and SAVE on British Standards.

Once a sprinkler system has been handed over to its owners, the responsibility for the equipment will rest with them. Whether or not the system will operate as designed when required will depend on whether the correct maintenance procedures are carried out. Det er planlagt en norsk versjon, men det tar noe tid å få oversatt.

Bufret Tekst fra hjemmesiden til FG: Krav til utstyr i et FG-godkjent sprinkleranlegg. Dette på bakgrunn av lang erfaring med disse produktene, som . This does not preclude the use of . Glassfiberforsterket polypropylenrør for sprinkler- og vanntåkeanlegg. Bakgrunn (hvorfor viktig):.

Godkjent i henhold til NS -INSTA . Hensikten med listen nedenfor er å kvalitetssikre løsning og tilbud i forhold til fysiske forhold og bransje- og myndighetskrav.

Innhold (fremgangsmåte):. Ta hensyn til følgende når du innhenter opplysninger for løsning: Hva må vi ta hensyn til? Annex K to have a sample of heads tested every years.

This is a cost effective way to demonstrate that steps have been take to ensure fire sprinklers continue to be fit for purpose. The testing is undertaken by .

Categories: Uncategorized