UncategorizedNorsk skogsertifisering

Norsk skogsertifisering

For oss er skogeierens økonomi i sentrum. NORSKOG ønsker derfor at valget av . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Internasjonalt er flere systemer i bruk. Forest Stewardship Council, som er et internasjonalt nettverk for å fremme bærekraftig bruk av verdens skoger, .

I tillegg er næringen underlagt et sett av regler for hvordan skogbruket skal . Standarden skal også sikre at alle i praktisk skogbruk skal følge alle relevante nasjonale . Utgangspunkt, tiltak og hensyn. Men det er fremdeles betydelige utfordringer knyttet til sertifiseringsordningen. EiendoTeig: Kommune: Planlegging.

Alle som er PEFC-sertifisert blir offentliggjort i databasen til PEFC Council. Oversikten oppdateres en gang i måneden. Her finnes også de selskapene som kan utføre sertifisering i Norge.

For å sikre enhetlig oversikt er det databasen til PEFC Council som gjelder. Fra denne siden får du linker til databasen, hvor . PEFC Norges reviderte standarder er internasjonalt godkjent. Siste fase av revisjonsprosessen har vært en grundig 3. Agenda Tid Tema Merknad Oppmøte Løvenskiold Vækerø Kort introduksjon om Løvenskiold Vækerø Øyvind Foss Erfaringer fra.

Utvikle et kursopplegg for . Alt tømmer som selges fra eiendommen selges som miljøsertifisert tømmer. Til tross for enkelte usikkerhetsfaktorer, gir denne studien en god indikasjon på hvilke effekter dagens miljøstandarder for norsk skogsertifisering og et skogbruk som prioriterer biologisk mangfold har på virkeproduksjonen, skogutvikling og skogstruktur. Under de gitte forutsetninger og praktisering vil ikke Levende . Se Norsk PEFC skogstandards kravpunkter som beskriver hvordan . Master i sjeldne lav på gamle asketrær.

Avreise med biler til Bjørgeseter. Store kontrakter sto på spill. Skogbiolog fra Vestfold. Tur til Skotjernfjell, der norsk skogsertifisering startet. Sted: Grorud T-banestasjon.

Foto: Per Roger Lauritzen.

Vi møtes på Grorud T Kl 11:og reiser derfra med biler til Bjørgeseter. Toten Almenning, Homla sawmill certified 06. Forskningsfeltet mitt er skogøkologi, fragmenteringseffekter og vedlevende insekters økologi.

Categories: Uncategorized