UncategorizedNorgips himling

Norgips himling

Kortkanter understøttes. Gå til Nedforet himling med stålprofiler – Flex. For de som kun er ute etter de mest elementære anvisninger om gipsplatemontasje, har vi laget en spesiell kortversjon som dekker det vi oftest får spørsmål om.

Denne kan lastes ned under navnet Grunnleggende . Flex himlingssystem Det nedhengte taksystemet benyttes der hvor man ønsker et lydisolerende og brannsikkert tak. Systemet kan enkelt monteres på konstruksjoner av tre eller betong.

Med få komponenter av galvanisert stål, bygges et stabilt og rett underlag, hvor gipsplatene enkelt og raskt kan skrus . Det kan skiftes retning fra platelag til platelag. AKUSTIKKPROFIL TIL HIMLING OG VEGG. Dette er dessuten absolutt nødvendig for å unngå spredning av røyk og branngasser, og for å oppnå det ønskede lydmessige resultat. Ved dobbelt platelag montert med forskutte skjøter, anses sparkling over nedforet himling som unødvendig.

Gipsplate Standard monteres på stendere av stål eller tre i ett eller flere lag avhengig av lyd og brannklasse, dersom det er krav til dette. Forsenkede langkanter som strimles og sparkles som underlag for maling eller annen overflatebehandling. Brukt i himling monteres alltid ytterste platelag på tvers av .

Systemet anvendes der det ønskes en nedhengt lydisolerende og brannsikker himling under f. Montasjen er enkel og godt utprøvet. Platene fås med forskjellige perforeringer og gjør det mulig å skape estetiske løsninger med god akustikk og et godt inneklima. Lagerført: – Abildsø – Vækerø.

Akustikkplatene kan også benyttes til oppbygning av akustikkvegg. Beregningskalkulator: Skriv inn antall Mdu trenger i feltet under. Kalkulatoren regner stk inkl. Hovedområdet for Acusto er Danoline, et stort spekter av akustiske kledninger og ferdigmalte, demonterbare systemhimlinger i gips. Sparkelsystem eller tilsvarende.

Fuger mot tilstøtende konstruksjoner tettes. Signert monteringsavisning overleveres byggherrens representant. Sertifikat og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon. Småkapp skal ikke benyttes.

Mot trelektene skrues himling av ett lag mm. Gipsplatene monteres med forskutte skjøter. Dette er dess- uten absolut nødvendig for å unngå spredning av røyk og branngasser og for å oppnå det ønskede lydmessige re- sultat.

Svært ofte stilles det krav til at gips- platekonstruksjonene skal tilfredsstil- le forskriftene med hensyn til brann- og lydmessige kvaliteter. Igjen er det viktig å være .

Det er ingen modulmål å ta hensyn til og saen med sparklingssystemet gjør dette det enkelt å få sømløse plateskjøter, samt saenbygginger med andre . Norgips Standard og ett lag mm Norgips.

Categories: Uncategorized