UncategorizedNorgeospec fiberduk

Norgeospec fiberduk

Bufret Lignende MERKNAD: Tabellen over er basert på tilsvarende tabell i Statens vegvesens Håndbok 018. I henhold til Norgeospec. Dette er alle andre typer fiberduker som har bruksområder eller egenskaper som gjør at de . Separasjon: For bestemmelse av krav til separasjonsegenskapene til fiberduk for bruk i veier og plasser, benytter Norge, Sverige og Finland et klassifiseringssystem kalt NorGeoSpec. For det meste benyttes nålefiltede eller .

Geotekstiler brukes hovedsaklig for deres egenskaper . Det finnes en rekke typer, som nålefiltede, termiske og vevde duker av polyester (PES) eller polypropylen (PP). De kan også anvendes for å øke bæreevnen i ett jordlag. Vi har et bredt sortiment av fiberduker, som er godkjent i alle klassene i den nye NorGeoSpec spesifikasjonen.

Fiberduk blir delt inn i fem klasser, fra til 5. Vår produsent har QC sertifisering i henhold til . Vi leverer Nålefiltede og termisk bundne fiberduker.

Brukes i all hovedsak til separasjon, filter og beskyttelse. Separationsduk eller det man ofta kallar fiberduk används i stor utsträckning i markbyggnad för att separera terrass och undergrund från. NorGeoSpec -klassade dukarna främst är tänkt att användas för separation i överbyggnadskonstruktioner så kan fiberdukar även användas som filter i . På landbruksveier benyttes geotekstiler ( fiberduk ) ved separasjon, filtrering,.

Geonett og geotekstil ( fiberduk ) ( tej). Spesifikasjonsprofil NorGeoSpec. Vi anbefaler fiberduk 125gr. F-kan også benyttes som underlag for asfalt. De produkter som används mest i Norden är nålfiltade fiberdukar som tillverkas av 1 polypropenfiber (PP).

Användningsområden och projekt. NorGeoSpec har følgende innhold: – Generelle krav til funksjon og merking – Minimumskrav til verdier ved ulike testmetoder for de bruksklassene – Valg av profil eller bruksklasse er avhengig av oppgitte anleggsfaktorer – Krav til og rutiner for kontroll av produksjon og levering av fiberduk Nålefiltet fiberduk benyttes både i . Vid skydd används dukar med hög tjocklek och högt CBR-värde. Førde Sementvare As er forhandler av produkt frå Tencate. Tencate er ein av verdas leiande aktørar i marknaden for geosynteter.

Ta kontakt med oss for pris, forslag til tekniske løysingar og geoteknisk dokumentasjon.

Av Tencate sine mange geotekniske produkt er det fiberduk og . Eks: Privat og anlegg, filter i dreneringsgrøfter, bak fyllmasser i støttemurer, under helleganger etc. Gråhvit fiberduk i 1grams kvalitet. Eks: Grøft, gårdsplasser, etablering av hage, under garasje, privat småvei. Steinstørrelse opp til mm.

Profil (i henhold til NorGeoSpec ). Hvit duk i breddene og m. Revision Revlslomen qlelaev Ufarb Kontr Godkjenf Rev. NorgeoSpec ) for stabiliseringsformål og drenasje. SFseparerer de ulike lagene og hindrer utvasking mellom dem slik at drenasje og stabilitet opprettholdes. Stabilisere, separere masser under veier .

Categories: Uncategorized