UncategorizedNek 400 2010

Nek 400 2010

TEKer tidligere regelverk. Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Hvilke krav gjelder for fritidsboliger?

For fritidsbolig som bare har én boenhet gjelder ingen av kravene om tilgjengelig boenhet , inkludert krav om . Anbefalte tilleggsytelser. Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha trinnfri tilgang og. Det gjelder ikke krav om universell utforming for private boliger.

For noen boligtyper gjelder likevel krav om tilgjengelighet etter TEK § 12-2. Kravene om tilgjengelig boenhet gjelder for 1) boenheter i bygninger med krav om heis, og 2) i bygninger hvor hovedfunksjonene ligger på inngangsplan. Krav om tilgjengelig boenhet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskriften. Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.

Vi er i ferd med å revidere anvisningen til å vise kravene i TEK17. Det omfatter generelle krav til brukbarhet og sikkerhet, krav til tilgjengelighet for bevegelseshemmede ( tilgjengelig boenhet og tilgjengelig bad og toalett) og krav til . Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220. Prinsipper og metoder for belysning 220. Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.

Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220. Er det krav om heis i eneboliger med etasjer eller flere? Det er ikke krav om heis dersom det ikke er mer enn en trapp opp eller ned til boligens inngangsdør fra inngangsplan ( bakkenivå). Dette gjelder selv om boenheten har flere etasjer.

Det hersker stor forvirring omkring de nye kravene til tilgjengelighet i boliger. Rom i tilgjengelig boenhet. Dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Kunne betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.

I rom for varig opphold – fri passasje til dør og vindu på 9m. Boenhet med alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan. Bygninger med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til boenhet kun går over en etasje. Om høyringsforslaget til TEK17.

Unntak fra tilgjengelighetskrav for prosent av de boenheter som er m² BRA eller mindre i en bygning. Reduksjonsalternativet – for alle boliger med krav om tilgjengelig boenhet. For ettroms leiligheter er det kun krav om innvendig bod på minimum m² BRA gulvareal. Innvendig bod skal være tilgjengelig fra egen boenhet. Der det som følge av bruksendringen blir krav om heis, vil det også bli krav om tilgjengelig boenhet, jf.

Dette innebærer at boenheten skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. De tekniske kravene til boenheten vil i så fall bli noe mer omfattende enn det som .

Categories: Uncategorized