UncategorizedNbim beholdninger

Nbim beholdninger

Metode for assosiering med land. Selskaper assosieres med land i henhold til referanseindeksen fra FTSE. For selskaper som ikke er i referanseindeksen benyttes landet der selskapene er registrert og børsnotert, gitt at disse er like. For gjenstående verdipapirer gjøres en utvidet vurdering.

Definisjonen av et land er . Alle investeringene ved årsslutt.

Bufret Lignende beholdninger. Fondets beholdninger er tilgjengelige per 31. Fondet er investert i aksjer, rentepapirer og eiendom globalt. Var informasjonen nyttig?

Relatert informasjon – kun tilgjengelig på web. Created with Highstock 6. Fondet eier rentepapirer i de fleste store, utviklede markedene. Renteinvesteringer i fremvoksende .

For å oppnå bred eksponering mot den globale økonomiske veksten investerer fondet bredt i de fleste markeder, land og valutaer utenfor Norge. Den største eksponeringen er mot Europa og Nord-Amerika, fulgt av utviklede markeder i Asia og Oseania og fremvoksende markeder. Den årlige beholdningsoversikten per 31. Norges Bank Investment Management kan investere forskjellig fra den faktiske referanseindeksen for å utnytte fondets særtrekk og fortrinn.

NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT BANKPLASSEN 2. Sorter etter: aksjer rentepapirer eiendom industri. Kartvisning: Vis alle Aksjer Rentepapirer Eiendom. Tilbakestill kartet English.

Mesteparten av investeringene er i utviklede økonomier, og en høy. Se våre eiendomsinvesteringer. Vi investerer i eiendom innenfor sektorene handel, kontor og logistikk. NBIM relanserer nettsted. I tillegg til rapportene, inneholder sidene fondets beholdninger , stemmegivning, råd til Finansdepartementet, høringsuttalelser, forskning og analyse og utvidet tallmateriale.

Knut Olav Tveit i Mandag morgen nr.

Categories: Uncategorized