UncategorizedNaboloven utsikt

Naboloven utsikt

Selv advokater som jobber med naboloven kvier seg for å gi klare råd om hva som kan være urimelig eller unødvendig i naboforhol fordi det beror på skjønn. Men unødvendig kan for eksempel være at en bygning helt ødelegger utsikten , eller at en levegg tar alt lys, forklarer Vale. At folk mister utsikten på grunn av naboens trær er en gjenganger hos oss, bekrefter advokat Thore Eithun Helland. Han forklarer at uansett om det er kommunen eller en privatperson som eier naboområdet, er det du som huseier som må kreve at det blir fjernet trær med grunnlag i naboloven. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven.

De vanligste ulempene for deg er at treet skygger for solen, parabolen eller utsikten.

Videre kan det være at du får nedfall av kvister, løv, . Nabokonflikt – vag nabolov skaper nabokonflikter. Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova ( naboloven ). Hvis en utbygging på nabotomten har redusert utsikten eller tatt kveldsolen fra din eiendom, er det adskillig vanskeligere å få erstatning. I naboloven slås det fast at det er ulovlig å sette i gang noe som påfører naboeiendommen urimelig eller. Få ting synes å kunne skape så mye ubehag mellom naboer som røtter og grener som kommer inn fra naboens eiendom, eller trær og busker på naboens eiendom som tar bort lys og utsikt fra egen eiendom. Hvilke rettigheter og plikter har de uenige parter?

I det følgende vil vi først se nærmere på kjøperens vern overfor selger, og deretter hvilket vern som gis andre personer, etter henholdsvis naboloven og plan-. Slike opplysninger kan gjelde nærliggende byggeprosjekter, pågående reguleringsprosesser, sol og utsikt og lignende forhold som påvirker beliggenhetens verdi.

Nabolovens § 2: Nabolovens § trekker opp . Regelen står i nabolovens § 3. I tillegg må treet være til særlig ulempe eller skade for deg, og det må ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde treet. Mange blir bevisst, i større eller mindre grad berettiget, om at naboens trær er til sjenanse, sågar så vidt mye at det er i strid med reglene i naboloven , sier. Tap av utsikt og sol kan være tilstrekkelig som ulempe, men det skal en del til på grunn av at ulempen etter loven må være særlig.

Det er lov å bruke hodet når man bygger. En stor garasje kan redusere trivsel og verdi både på egen og naboens eiendom. Et høyt gjerde kan ta all aftensol. Hekken du vil fjerne fungerer kanskje som skjerming for sjenerende innsyn, uttaler Espen Fuglesang i NITO takst.

For eksempel felling av trær på grunn av for høye trær som stenger for utsikt , sollys eller at man har ulemper knyttet til løv fra naboens trær. Når det gjelder felling av trær på naboeiendommen er det flere bestemmelser i naboloven som regulerer dette. Dersom trærne er tilstrekkelig til skade eller ulempe for deg, kan du kreve . Advokat Austin ble kontaktet av en klient som ønsket å få fjernet et tre som tok mye utsikt. Naboen ønsket å beholde treet.

Når man ønsker å fjerne et tre hos naboen er det viktig å ikke utføre ulovlig felling av treet. Austin påtok seg oppdraget og fikk til avtale om at treet skulle felles. Granneloven ( naboloven ) . Matzow) påberopte en nabo seg naboloven § og påsto at det nyoppførte nabohuset var uturvande til skade og ulempe.

A hadde bygget en bolig foran B sin tomt.

Huset var meter langt og medførte at B fikk sin tidligere utsikt fullstendig ødelagt av A sin store takflate. Lagmannsretten bemerker . De kan være store og vakre, men ofte kan også disse trærne være til stort besvær. Trærne kan blant annet både drysse løv, kvister, skygge for sol, lys og utsikt.

Hvis man har et slikt problem er det viktig å huske at naboloven har regler om når man kan kreve et tre felt eller beskåret. Om du er plaget av naboens trær, kan du. Flere lover setter grenser for aktiviteter på eiendommen: – Plan- og bygningsloven. For eksempel lukt og støy fra industri og veiarbei skjemmende bebyggelse, tap av utsikt , fare for skade, husbråk . Det blir med andre ord snakk om skjønnsmessig avgjørelse av hva som er urimelig, eksempelvis tap av utsikt og dårlige solforhold.

Forslag til ny byggesaksforskrift – godt eller dårlig? Når naboer ikke lenger kan gjøre sine innsigelser i småsakene gjeldende overfor kommunens byggesaksavdeling henviser høringsnotatet naboene til å få tiltaket vurdert ift naboloven. Dette vil lett innebære flere nabotvister for . Det kan ikke anses som ventelig at naboens trær og busker får vokse fritt og nærmest lager en grønn vegg som vesentlig reduserer din tilgang på sol og utsikt.

Categories: Uncategorized