UncategorizedNaboloven støy søndag

Naboloven støy søndag

Gressklipper på søndag er faktisk ikke lov! I tillegg sier Nabolovens paragraf at man ikke kan gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboene. Dette gjelder også støy , lukt og tilsvarende.

Har fått flere støyklager Politiet i Haugesund mottok søndag flere meldinger om plagsomme naboer som klippet plenen. Politiet oppfordrer folk til å overholde helligdagsfredloven. Til Dagbladet sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Tore .

Unger som hyler hele natta, bikkjer som tasser over gulvet, plenklipp på ugunstige tider – alt dette må du tåle når du bor i leilighet med begrenset lydisolering. Men du har anledning til å klage på naboen dersom det er bråk eller aktiviteter som går ut over det som vi må anse som normalen, sier advokat i. Støy fra dyr: Hundeloven og lov om dyrevelferd. Generelt gjelder naboloven også for støy fra naboens husdyr og kjæledyr hvis støyen er urimelig eller uturvande. I tillegg finnes lover for dyrehold som også kan brukes i forbindelse med støy. Nedenfor følger utdrag fra disse lovene.

Her forklarer Osloadvokatene naboloven – spesielt med tanke på støy fra naboen. Les mer og se hva dine rettigheter er! Om du bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus er det naboretten som legger begrensninger for hva man kan foreta seg på sin egen eiendom.

Her må det skjønn til for å vurdere støyen. Skal du i gang med bygge eller anleggsarbeider? Du kan spare mye tid om du legger en god plan for støyende arbeider som kan påvirke naboene. Støy aksepteres lettere hvis de som blir berørt har fått god informa- sjon om hva de kan forvente av støy til hvilke tider.

Er naboene forberedt på når det vil støye, kan du unngå. Nabo med off road biler og støy av disse. Med skade menes en fysisk skade på naboeiendommen, f. Med ulempe siktes det til f. Men også at bygninger er stygge eller tar alt lys er ulemper.

Så mye nabostøy må du tåle. Det er imidlertid ikke . Dersom din hagefred forstyrres av ville barneskrik fra naboens trampoline kan dette stride med loven. I Elverum ønsker ordføreren å forby plenklipping etter kl på fredager og lørdager samt hele søndagen.

Først tenkte jeg at det var jeg. Folk skal ta alminnelig hensyn til. Loven gjelder vanligvis kun søndag. Norsk forening mot støy. Den sier at ingen skal gjøre noe .

KILDE TIL BRÅK: Støyende fjærkre gjør livet surt for naboer i et tettbebygd strøk i Skedsmo. Trampolinen har kommet for å bli. Men, hvilke regler gjelder for bruk og naboforhold? Naboloven er mer generelle krav som alle må forholde seg til. Kan man klage om det hoppes på en søndag ? At jeg ikke kan drive fordi støynivået er for høyt, er som å si at jeg ikke kan drive går sier Tandberg til avisen.

Selv om siloen er støyisolert , så overskriver lyden tålegrensen i nabolovens paragraf som er desibel. Støynivået som ble målt i forbindelse med rettssaken, viste fra til desibel. I dagens samfunn er svært liten respekt å spore med tanke på alle dem som absolutt må bruke gressklipperen på hellig-dager, og på flotte sommerkvelder når naboen sitter ute i sin hage. Denne forskriften har til formål å fremme menneskers helse og trivsel ved å sette minstekrav til støynivå og sikre at dette nivået blir overholdt.

I dommen heter det at lite av støyen som finnes på eiendommen til ekteparet overskrider tålegrensen. Forskriften omfatter støy fra . Retten er av den oppfatning at lavfrekvent svevning .

Categories: Uncategorized