UncategorizedMuggsopp i hus symptomer

Muggsopp i hus symptomer

Med så mye nedbør som vi har hatt i vinter kreves det en utvendig inspeksjon av huset for å se hvor mye vann det har tålt, sier Kai Gustavsen,. Internasjonal forskning konkluderer med at helseplagene er større i boliger med fuktproblemer. Fukt fremmer vekst av bakterier og muggsopper. Sporer og mycel fra muggsopp inneholder allergener og . Har du muggsoppallergi ?

De som rammes av muggsoppallergi har som oftest andre . Overlege Jan Vilhelm Bakke, tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, med en doktorgrad i inneklimaproblematikk, sa til Aftenposten at fukt i bygg er et betydelig helseproblem. Vi har spurt en ekspert om hvordan du selv kan sjekke om du har fukt- eller muggsopproblemer i ditt hus. Les mer om fuktskader i huset.

Muggsopp og fuktproblemer . Høst og vinter er fuktige årstider, og med mye nedbør øker også faren for fuktskader på huset ditt. Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen, og en rekke studier viser at.

Johan Øvrevik i Folkehelseinstituttet, som forsker på . Dette har innvirkning på forekomsten av luftveissykdom og allergi i befolkningen og både fuktskader og muggsopp bør fjernes så fort som mulig for å unngå sykdom. Hvis du bor i et fuktig hus eller har fukt og muggsopp i boligen, så er du utsatt for en økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring . Resultatene var imidlertid ikke oppløftende. Hele prosent av skolene hadde dårlig inneklima.

Og når hus er syke blir også folk syke. Høye verdier av støv, soppsporer, bakterier og COgjør at mennesker, store som små, trives dårlig. Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals, . Tette hus med fukt som ikke slipper ut danner grobunn for muggsopper.

Norges Astma – og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget hjem. Fukt og råte i bygg innebærer uønsket mikrobiologisk aktivitet som kan utsette oss for uheldig eksponering for mid insekter, mugg og bakterier. Ikke- allergiske mekanismer kan være av betydning for forekomsten av luftveissymptomer blant barn og voksne i fuktige hus med muggproblemer, idet visse . Derfor er det mer eller mindre av noen muggsopper og muggsoppsporer i inneluften og husstøv.

Normalt vil sporeinnholdet i inneluften avspeile. Det er særlig luftveiene og lungene som kan angripes. Aspergillus (strålemugg) hører til de .

De som bor i huset kan ha blitt syke uten å skjønne årsaken, sier lege Knut R. Skulberg i Norsk astma- og allergiforbund. Ny forskning viser at fukt og mugg er assosiert med alvorlige . Man skal imidlertid være klar over at luftveissymptomer er hyppig forekommende i befolkningen. Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede hus , kunne medføre plager for et stort antall personer.

Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier. Slike symptomer oppstår gjerne når man puster inn store mengder støv fra mugg og fukt. Fakta om muggsopp fra IKTAS. Hva er muggsopp , og hvor finner vi den. Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen.

De som har muggsoppallergi reagerer med allergiske symptomer (kløe og nysing i tillegg til de symptomene du opplyser) i den perioden . Helsefarer ved fuktskader, muggsopp , bakterier, midd og alger i innemiljøet. Hodepine er ett av de første symptomene på at du har muggsopp i boligen. En enkel test kan avsløre synderen.

Man bør også være oppmerksom om man får forkjølelse som er ekstra hardnakket. Personer med astma og allergi bør passe på dersom symptomene bli verre. Om man mistenker at man er blitt syk av muggsopp er det viktig at inneklimaet blir undersøkt. Er det riktig ille bør man finne seg midlertidig bolig, .

Categories: Uncategorized