UncategorizedMuggsopp hoste

Muggsopp hoste

Vanlige symptomer på muggsoppallergi. Symptomene kan variere i alvorlighetsgrad fra en lett rennende nese til alvorlige pusteproblemer som krever legehjelp. En rekke undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt forekomst av luftveissymptomer, hovedsakelig hoste , piping i brystet og i noe mindre gra astma.

Den relative risikoen synes å være lik for barn og voksne og indikerer en overhyppighet på mellom og ganger det . De som bor i boliger med fuktproblemer har oftere enn andre pustebesvær, hoste , piping i brystet, astma, bronkitt og luftveisinfeksjoner.

De har også mer eksem og allergisk betennelse i slimhinnen i nesen. Mange melder også om diffuse symptomer, som hodepine, konsentrasjonsproblemer og trøtthet, sier . Muggsopp kan gi mange ubehagelige symptomer og være sykdomsfremkallende. Jeg mener å huske at symptomer på at det er mugg , sopp og fuktighet er at man får veldig vondt i hodet, tett i nesen og en stygg hoste. Jeg vet ikke hvor man får tak i sånt men jeg kan godt høre med noen som vet . Langvarig hoste som ikke vil gi seg. Voldsomme hosteanfall som ofte leder til at man vil brekke seg.

Dersom symptomet hoste av ulik karakter er fremkalt av muggsopp , vil denne tilstanden gå over, eller i allefall.

Meget sjelden slår spesielle muggsopper (særlig Aspergillus) til med vekst i lungene med feber og hoste og symptomer på lungeinfeksjon, vedvarende lungebetennelse. Det skjer mest hos mennesker med nedsatt immunforsvar. Muggsopp skiller ut giftstoffer (mykotoksiner) som kan være skadelig. Mykotoksinene blir en del av husstøvet og svevestøv som vi puster inn.

De kan bidra til nedsatt motstandskraft mot infeksjoner i luftveiene, irritasjon av slimhinnene, snue, slim og hoste , nedsatt allmentilstan hodepine og andre . Jeg har i de siste årene var helt tett i nesen, sår hals av og til, og tungpustet. Nå er jeg helt tett i brystet med mye slim. Må hoste opp mye slim hele tiden.

Har funne ut at det er mugg i vinduet hos kjæresten( som jeg er hos 3-dager i uken). Men så har jeg soverom i . Fukt er viktig for vekst av mange bakterier, sopp og andre mikroorganismer som bryter ned organisk materiale. Det har vist seg at mugg , alger og støvmidd som trives i fuktig klima kan være årsak til allergi og andre overfølsomhetssykdommer. Hvert menneske har en ”terskel” for hvor mye muggsopp en tåler. Jo oftere en er eksponert for muggsopp , jo raskere nås terskelen.

Påvirkningen kan da forårsake , eller forverre, tilstander som astma, høysnue eller andre allergier. De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste , rennende nese, øyeirritasjon og . Enkelte muggsopparter er meget kreftfarlig.

Urinsyregikt kan påvirkes av . Mennesker som bor i boliger med fuktproblemer og mugg har en langt høyere risiko enn andre for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre liknende helseplager. Alveolitt, lungebetennelse, astma, hyppige luftveisinfeksjoner, bronkitt (akutt og kronisk), eksem og elveblest, feber, hoste (akutt og krinisk), høysnue, . Det er også studier som viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma eller forverring av eksisterende astma. Det kan også føre til flere og verre luftveisinfeksjoner, samt hoste og piping i brystet. Det er i dag godt dokument at helsefare ved fukt er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg.

Mugg og fuktighet kan forverre plagene for astmatikere – og få friske til hoste. Dårlig inneklima kan gi helseproblemer. En rekke studier viser at luftveisrelaterte sykdommer er mer utbredt hos de som bor i boliger med muggsopp og fukt. Fukt, fuktskader eller muggsopp innendørs kan gi økt risiko for pustebesvær, hoste , piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt og eksem.

De senere år har jeg fått astmalignende symtomer som ingen leger finner noe ut av. Alle tester her er normale. Kan sopp ha noe med dette å gjøre ? Hoster opp mye slim fra lungene. Hvis det ikke er foretatt undersøkelser med spesiell fokus på muggsopp , synes . Hei, I to uker har vi hatt forkjølelse i hus, jeg og lillegutt på år, med hoste og slim i svelget, samt at lillegutt har vært rød i øynene og hatt mye puss, s.

Categories: Uncategorized