UncategorizedMuggsopp helsefare

Muggsopp helsefare

Omfattende fuktskader i rom hvor man oppholder seg over lengre ti gir størst helserisiko. Det er fukt i soverom og på bad hvor vi oppholder oss mye som Folkehelseinstituttet er mest bekymret for. På tross av det kan ikke forskerne si sikkert hvor mye fukt eller muggsopp som er helseskadelig i innemiljøer.

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen.

Tidligere større fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig inneklima. Det er i dag godt dokument at helsefare ved fukt er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg. En svensk rapport viser at helseskadene fra skadelige avgasser fra mikroorganismevekst ved fuktskader . Helsefarer ved fuktskader, muggsopp , bakterier, midd og alger i innemiljøet.

Husstøvmidd og muggsopp. Fuktighet fører ikke bare til helsefarlig avgassing og muggsoppvekst. Like utrivelig og helsefarlig er oppblomstringen av husstøvmidd.

Man bør ikke bo eller oppholde seg i rom med husstøvmidd og. Mugg kommer ofte fram i overgangen mellom varme og kalde perioder – og gjerne bak skap, senger ol. Mugg og fukt kan skade både bolig, inventar og andre eiendeler. Det kan også, i de mest alvorlige tilfeller, innebære en helserisiko. Det er derfor viktig at man ikke neglisjerer signaler om at inneklimaet ikke er godt, og at . Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og kronisk betennelse i neseslimhinnen.

Derfor er forebygging og utbedring av fukt- og muggsoppskader i skoler, barnehager og hjem . Jan Vilhelm Bakke, spesiallege i arbeidsmedisin. Fukt og råte i bygg innebærer uønsket mikrobiologisk aktivitet som kan utsette oss for uheldig eksponering for mid insekter, mugg og bakterier. Allergi mot husstøvmidd og andre effekter av fukt og råte er stort sett menneskeskapte . Mugglukt er et sikkert tegn på muggvekst inne og en klar helserisiko. Kjenner man mugglukt er dette en tilstrekkelig påvisning av muggskade og behov for tiltak. Hittil har man ikke klart å vise en entydig sammenheng mellom mugg og helseproblemer, men derimot . Hodepine er ett av de første symptomene på at du har muggsopp i boligen.

En enkel test kan avsløre synderen. Om mugget er synlig for øyet, er risikoen stor for at det inneholder mykotoksiner.

Det kan være tilstrekkelig med små mengder muggsoppgift i huset for at det skal medføre helsefare. Ofte forekommer muggsopp , fukt og andre bakterier samtidig, og derfor kan det være vanskelig å vite hvilke organismer det er som forårsaker . Muggsopp er ikke gunstig å få i hus. Har du først fått mugglukt i hus, har det gått for langt.

Muggdannelse i hjemmet kan være en mulig skadelig helserisiko. Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Vanlige bygningsmaterialer som tapet, isolasjon, malte vegger og gulvbelegg kan utgjøre et godt miljø for at mugg kan gro.

Mugg gror spesielt lett på steder som er fuktige. Norges Astma- og Allergiforbund låner ut luftpumper som kan måle om det er muggsopp hjemme. Disse pumpene suger opp luften i rommet du vil undersøke. La boksen gjøre jobben i fire timer, deretter kan du sende den tilbake til Astma- og Allergiforbundet som kan fortelle deg hva resultatet ble. Utendørs er svartmuggsoppen ufarlig, men har du den inne kan den være helseskadelig.

Belegg av muggsopp som er svart eller gråsvart er ganske vanlig. Mange kaller dette for svartmuggsopp eller svertesopp. Vekst av muggsopper på flater kan først vise seg som en lett misfarging av overflaten, for eksempel flekker med gråtone i maling. Ved slik misfarging av tapet eller på maling på glassfiber etc kan.

I så fall vil ikke muggsoppveksten ha påvirket barnets helse. Hvis sporer derimot er kommet inn i soverom eller ba kan de ha . Hvordan kan mugg innvirke på min helse ? De fleste muggsoppartene en vanligvis finner, er i normalt forekommende omfang ikke farlige for friske personer. Det er likevel slik, at hvis en er utsatt for mye muggsopp over ti kan det påvirke helsen.

Hvert menneske har en ”terskel” for hvor mye muggsopp en tåler. Noen arter kan vokse helt ned til -10C. Helsefarlige mykotoksiner fra muggsopp brytes ikke alltid ned ved koking på 100C.

Categories: Uncategorized