UncategorizedMonteringsanvisning vindu

Monteringsanvisning vindu

Riktig montering av vinduer øker levetiden og totalopplevelsen ved bruk. Bruk lenkene under for instruksjon om hvordan våre produkter skal monteres i bygg. Det hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer avfallsmengden på arbeidsplassen.

NorDan VIS sikrer riktig montering av vindu. VIS = Vindusinnsetting I System.

VIS bygger på at vinduer og dører monteres lenger inn i vegg. Gir redusert kuldebro og mindre varmetap mellom vindu og vegg= bedre . For perfekt montering av vindu. Eksempel på vindu plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet. Når oppkanten på vannbrettbeslaget ligger innenfor vindsperra i veggen, stilles det svært strenge krav til beslag og tettedetaljer.

For å unngå oppfukting av veggen ved lekkasjer rundt vinduet må det monteres membran under vinduet. Montering av lyssand Vinduer skal utføres iht nBi byggdetaljblad nr.

Sett vinduet inn i åpningen. Kontroller hvor i veggen vinduet skal stå i forhold til kledningen og utlekting. Det anbefales at vinduet settes så langt ut som mulig i værharde kyst-strøk. I innlandsklima anbefales det motsatte.

Monter de midlertidige kilene E på begge sider av forlengelsen av toppkarmen H. Nedenfor finner du en enkel monteringsanvisning. Monteringen må skje i hht Sintef Byggforsk Byggdetaljbla slik at . VEIS INNADSLÅENDE VINDU. GLASSMONTERINGSANVISNINGER. Ved montering av et stort og tungt vindu , kan du frigjøre vindusrammen fra vinduskarmen slik at arbeidet blir enklere.

Ved separate deler kan også arbeidet på inn- og utsiden utføres på en enklere måte. Hvordan du vil montere vinduet velger du selv siden. Før monteringen starter. Sjekk at underlaget er rett og sterkt nok.

Bestem produktets plassering i vegg og tettemetode.

Forutsetningen for at Trenor vinduer skal fungere etter forventningene og at vår garanti skal gjelde, er at monteringen av våre vinduer er håndverksmessig riktig utført. Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk. Lysåpning måles fra stender til stender og losholt til losholt. Fugeområde er lysåpning minus Vindusmål. Monteringsanvisning i farger finner du her: pdf Monteringsanvisning_farger.

Dette gjøres ved hjelp av underlagsklosser som plasseres under oppstående karm. Det er viktig at underlagsklossene er lange nok, slik at de støtter vinduet helt ut til spor for sålbenk. Vinduer med midtpost eller flere poster skal alltid ha støtteklosse under hver post. Nyttige montasjeråd som sikrer at dine vinduer og dører fungerer som de skal.

REDAir LINK er et system for rask og enkel montering av vinduer og dører i ventilerte fasader. Les om systemet og se videopresentasjon her. Ytterdører Åpnes i nytt vindu.

Produktene er underlagt en rekke kvalitetskrav og må ikke deformeres eller ødelegges ved montasjen. Dessuten må monteringsfugen mellom karm og vegg utføres slik at en oppnår samme luft- og regntetthet og isolasjon .

Categories: Uncategorized