UncategorizedMontering gaffelanker

Montering gaffelanker

Av utskriften fra beregn- ingsprogrammene fremgår en maksimal sideav- stiveravstand som betyr at trykkgurten i disse punktene skal fastholdes mot sideveis utknek- ning. For eksempel kan det på . CNA1xL kamspiker eller CSA0xL beslagskruer. Simpson Strong Tie Alle rettigheter beskyttet.

Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takstoler. Gaffelanker monteres med f.

GAF kan også anvendes til fastgørelse af toplægte eller topplanke i tegltage. Påse at skruene ikke kolliderer inne i rekken. Produsert av mm varmforsinket stålplate. Nedre strekkgrense, fyk Min.

GAF gaffelanker anvendes til forankring av takstoler på underliggende trekonstruksjoner. Av varmforsinket stålplate. Med andre ord – permanent avstivning bør monteres så tidlig som mulig i byggeperioden.

Trekonstruksjoner med spikerplater er beregnet for å ta . Ved montering til betong anvendes bolt med diameter eller mm.

Lastvarighetsklasse A, B eller C, klimaklasse og 2. Dimensjonerende kapasitet Rd (kN). En rekke ulike beslag finnes også i Asyrefast utførelse for bruk i krevende kyst klima. Kopier og lim inn i browser) . Beslaget kan benyttes i. Slagdor EAW H plus for montering av fischer slaganker. Slagdoren lager et stempel på slagankerets krage slik at man har en visuell kontroll for korrekt montering. Nàr dette ikke er tilstrekkelig kan hulllbànd som vist benyttes.

Takstol t gaffelanker eller hulllbànd. Hulllbànd skal monteres pà bregge sider av sperrene. Med Masonite lfbjelkesvill kan.

Sperrer forankres til vegg med huillfbànd tres gjennom hull hull i svillens steg. Topplankebeslagene monteres parvis. Af varmeforzinket stålplade.

Til forankring af tagstole på underliggende konstruktioner. Vinduesmontage-beslag VIMKE 110. VIMKE uden trykfod anvendes til understøtning af vinduer på beton og letbeton.

Med beslaget kan man opnå ubrudt isolering rundt i vindueshullet, og det er muligt at montere vinduet i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser.

Montage af konsolbeslag kan ske inde fra bygningen. Lekter, fuktsperre, OSB plater på loft. Konstruksjonsvirke til utvendig trapp (ved behov). Stolpesko, bjelkesko, hullplater (ved behov) 30.

Betongskruer (til montering bnnsvill på grunnmur) 30. Bjelkesko med utvendige fliker. Produktet benytter man der en vil montere sammen bjelker på samme plan.

Skoen festes i en stender, stolpe eller vegg, og deretter legger man bjelken i beslaget, og skrur den fast.

Categories: Uncategorized