UncategorizedMontere ventil i vindu

Montere ventil i vindu

I tillegg til at det ikke er sunt for deg og familien, kan også huset få skader som følge av det. I nye vinduer bør det sitte en friskluftsventil, men det gjør det ikke alltid i eldre vinduer. En av de enkleste og mest diskrete løsninger er en spalteventil , som monteres i vindusrammen.

Den er enkel å montere , ettersom det følger med . Med en spalteventil økes tilførselen av frisk luft, slik at dugg ikke lenger er et problem.

Er det vanlig å montere vindu uten ventil i soverom uten annen ventilasjon? Har jeg sjans å vinne fram i en eventuell reklamasjon? Firmaet har jo levert tilbud på vinduer uten ventiler som jeg har godtatt, på den andre siden burde de jo kanskje visst bedre enn å foreslå dette. Det finnes også noen mer tekniske løsninger som bidrar til utlufting av vinduer.

Hvis ventilasjonen ikke blir . Vinduet kan for eksempel monteres med forskjellige lufteventiler. Trimvent til vinduer er en svært god idé – denne funksjonen sørger for konstant luftgjennomstrømning som sikrer at luften hele tiden skiftes ut med frisk luft .

Sådan montere du en friskluftsventil i dit vindue. Når du oplever dug på vinduerne, er det dels et udtryk for at vinduerne isolerer for dårligt da glasset åbenbart bliver alt for koldt, og dels et udtryk for at luftfugtigheden er alt for høj. Heldigvis kan man selv montere en friskluftsventil i vinduet. Kjøper du vinduer med ferdig spalteventil har du lufting og luftsirkulasjon uten å måtte åpne vinduene eller sette inn egen ventil i veggen.

Vi monterer ventilen nær overkanten av vinduet og det kan enkelt åpnes og lukkes etter hva man ønsker. Vi benytter oss av den patenterte originalventilen fra Spilka i Ålesund (Spilka Spilvent). Slipper inn frisk luft, men ikke smuss, støy og trekk. Se monteringsinstruksjoner på forpakningens bakside. Likevel er det også viktig at vinduer har vindusventil.

Denne ventilen gir ny luft inn i huset uten at man trenger åpne opp vinduet. Samtidig er den viktig for ventilasjon til vinduets konstruksjon, spesielt om denne er i tre. Monteringsanvisningen følger med samt at vinduskarmene. Ventiler monterer du enkelt fast på egenhånd.

Udluftningsventil muliggør frisk luft i at komme ind i et rum, selv om vinduet er lukket. Spalteventil 40cm Eloksert Flexit. Tallerkenventil med 4kant ramme og 4kant karm 4×4.

Med ventilene fra Flexit vil du få kontinuerlig tilførsel av friskluft til boligen. Moderne, klassisk og elegant design. Forhindrer tilsmussing av tak og vegger. Rengjøres enkelt med vanlige vaskemidler.

En friskluftsventil er en enkel form for ventilasjon som gjør stor nytte der en mer omfattende ventilasjon ikke er aktuell. Som friskluftsventil kan du bruke en enkel veggventil eller en tradisjonell tallerkenventil. Til samtlige installasjoner innen ventilasjon er det også behov for ventilasjonskanaler, ventilasjonsslanger, koblinger . De aller fleste moderne vindu leveres nå uten ventiler. Våre vinduer leveres ikke standard med ventiler , men om ønskelig så kan enkelte vindusvarianter leveres med toppventil.

Dette gir imidlertid en dårligere U-verdi på vinduet da en bryter karmens isolasjon og vinduet isolerer ikke like godt som før. Dersom du monterer slike vindu , må du sørge for at bygget får tilstrekkelig luftmengde gjennom andre ventiler eller gjennom å installere et mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Ved utskifting av vindu og dører er det naturlig å ta stilling til hvilke åpnings- og luftemuligheter kunden . Ofte oppstår fuktskader rundt vinduer eller i kjellerrom på grunn av kondens, fordi luftfuktigheten inne er for høy. Luftespalt er en friskluftventil som gjerne sitter over vindusbladet.

Aktuelle tiltak er å montere lufteventil med lyddemping, eller å balansert ventilasjon.

Categories: Uncategorized