UncategorizedMira primer tørketid

Mira primer tørketid

Underlaget skal være rengjort for støv, olje, fett, maling, limrester mm. Til videre overflatebehandling. På mindre sugende underlag bland. Til og med ny betong kan være forringet på grunn.

Hele gulvet behandles videre med primer beregnet for denne massen, noe. Rask tørketid beror på vanlig værelsestemperatur og luftfuktighet.

Produktet er også velegnet som fasadeimpregnering på teglstein samt som støvbinder og vedheftprimer på . Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon. Tørketid Tørketiden kan . Heydi produkter : Ventetid mllom primer og dekorpuss. Ser ikke noe sted i bruksanvisning – hvor lenge man skal vent mellom Heidi KZ primer og påføring av dekorpuss?

På trebaserte underlag brukes produktet i konsentrert form. La det tørke før du går videre.

Bruk eventuelt en mira flow test for å sikre korrekt blanding av x-plan. Du begynner med å ha primer på veggene, deretter tar du på gulvene. Med primer sperrer du fukt, og både membran og lim hefter bedre. Priming Sugende underlag . På ikke sugende underlag, som f. Ved bruk av småe bøtter rissikerer du at massen begynner å tørke før du har lagt hele gulvet ettersom avrettingsmasse tørker ganske fort, og dette er naturligvis ikke bra hvis du tar en liten bit av.

Bruk primer før du fliser igjenn ja, hvis det er litt gropete og du skal ligge f. Vær særlig nøye med alle skjøtene. På betonggulv blander du i forholdet del primer deler vann. Deretter utfører du samme operasjon på . Forbruk Det brukes kg x-plan pulver pr.

Lagtykkelse 2-mm på betong, puss og gammel flisbelegning. Mørk grå, sementbasert fugemasse til gulv og vegg. Mira mastic 1mørk grå kg. Dra deretter vekk fugesnorene utenom hjørnene.

Fug deretter flisene ved å dra ut fugemasse, og bearbeid det med. På sterkt sugende underlag skal det påføres primer bestående av del Acryl-W . For øvrige produktegenskaper og spesifikasjoner, se produktets data- og .

Selvnivelerende støpemasse for lavtbyggende varmegulv. Akrylbasert, flytende primer til forbehandling av sugende underlag før .

Categories: Uncategorized