UncategorizedMin skole frøyland

Min skole frøyland

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som føresett. All anna informasjon finn de i menyen til venstre. Hugs å abonnere på nyheiter ved å trykke . Me bruker SchoolLink som primær skriftleg kommunikasjon mellom skule og heim.

Dei arbeidar ut frå visjonen: Alle barn har rett til å gå på skole.

Dette året skal skulen ha fokus på landet Laos. Udir – foreldresamarbeid. UiU – Rekning i alle fag. Tilhører, Time kommune Tenesteområde oppvekst. Den kulturelle skulesekken.

Besøksadresse, Kråvegen Kvernaland. Organisasjonsform, Offentlig.

Skulen sine satsingsområde inneverande skuleår er læringsteknologi. Frøyland skule er ein 1. Om arbeidsoppgåvene – Leia teamet av lærarar og miljøarbeidarar som arbeider på 1. Vera aktiv pådrivar i utviklingsarbeid – Leia utviklingsprosessar i skule – Undervisning på 1. I Time kommune har kvar SFO utarbeidd ein kvalitetsplan. Denne planen er SFO sitt overordna styringsdokument. Møtt: Aslaug Kalberg Hoff, Heidi Ottesen Steinskog, Camilla Orsta Ewa Alicja Alstveit , Maria.

Eide, Thor Inge Kalberg og Gerd Rusdal. Nordre Strand oppvekstsenter. Rektor (Over Ansatte), Avdelingsleder (Undervisning), Lærer (Grunnskole), Adjunkt (Grunnskole), Lektor (Grunnskole), Kontormedarbeider, Barne- Og Ungdomsarbeider, Miljøarbeider (Barne- Og Ungdomsarbeid), Assistent ( Skolefritidsordning), Assistent ( Skole ), Hjelpepleier, Omsorgsarbeider, Pleieassistent . Motivasjon hos idrettselever.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Resultat: Det viser seg at tre av de fire toppidrettselevene jeg intervjuet prioriterer idretten sin fremfor skole. E-post, froyland (dot)skule(att)time(dot)kommune(dot)no.

Jeg ser min skole det NØKLEBY SKOLE,,,,, Det er nermest Fredrikstad Det er den beste skolen som finess over hele Norge så hahhahhhahahh. Min skule er der eg klarte og finne den.

Si ;D-innlegg: Vi ødelegger for oss selv. FOTO: NTB Scanpix Jeg blir sint når jenter kaller jenter hore, bitch og fitte. Da tar vi vare på det mannsdominerte samfunnet. Deltakar i lærande nettverk LN4.

Forventningar til nettverket:. Posten – Ikke legg ned skolen min. Da moren kom hjem fra informasjonsmøtet tirsdag og fortalte at kommunen ville legge ned skolen til Elise , reagerte hun spontant. Jeg tenkte at dette går jo.

Publikum blir involvert i forestillingen og blir viktige for hvordan det hele utvikler seg. Alt det viktigste i livet, verdiene mine foreldre hadde, formidlet de videre til meg gjennom alle sangene og fortellingene. Jeg bringer det samme til skolebarn i Norge, presentert på min egen måte som er preget av det fysiske, rytmiske og . Observasjonen er integrert i mitt følelsesliv, – i min medmenneskelighet. Kanskje har hun allerede plassert barn på skole og i barnehagen?

Dagen var min og jeg gledet meg over en ubrukt dag, inntil jeg skrudde på radioen og nyhetene strømmet innover meg. Senterparti-leder krever videregående skole til Ålgård.

Categories: Uncategorized