UncategorizedMerkur programmet

Merkur programmet

Målet er å sikre folk i distriktet tilgang til dagligvarer og gode tjenester knyttet til butikken. Kjøpmenn fra hele landet får tilbud om opplæring og oppfølging av profesjonelle konsulenter. Det er også mulig å få . Skjema for investeringsstøtte (v) vises her.

I tillegg til investeringsstøtte kommer det varianter av skjema i tillegg.

Dette dreier seg om støtte til drivstoffanlegg og aktivitetsstøtte. No er det også klart at dei får fire millionar ekstra i årets budsjett. Kompetanse – og utviklingsprogram for. Etter en faglig vurdering kan det gis unntak fra avstand til nærmeste . Kommunal- og moderniseringsdepartementet er oppdragsgjevar og Helge Schei i Mentor AS er dagleg leiar.

Utlysing av midler til helt ny investeringsstøtte til drivstoffanlegg og ordinær utviklings- og investeringsstøtte. Eigar: Kommunal- og regionaldepartementet.

Møreforsking skal evaluere Kommunal- og regionaldepartementets satsing på utkantbutikker. Produksjon, salg og presse. Tilbake til sidetopp Til toppen.

Personvern og cookies Meld deg på vårt nyhetsbrev. Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Marie Økland forbereder seg til å markere Handle lokalt-dagen. Coop-butikken på Fjelli er tildelt til saman 60. Stortinget har i år løyvt millionar kroner . Nærbutikken er både navet og samlingspunktet i bygda.

Jeg har selv besøkt mange og sett hva de betyr for lokalsamfunnet. Bestill Retailmagasinet i dag. Fagbladet for drift og ledelse av butikker, kjeder og kjøpesentre.

Sju butikker i Oppland og Hedmark får mandag og tirsdag besøk fra gruppa som er en del av Retail in Rural Regions-prosjektet til det EU-finansierte Northern Periphery Program, der Færøyene, Finlan Islan Nord-Irlan Irland og Skotland er med. Merkur held liv i bygdene. HVA ER MERKUR – PROGRAMMET ?

Nærings- og handels departementet (NHD) utarbeidde programnotatet som framleis er . Vedlagt innspelsnotat som er i samsvar med vedtak i styret 29. Vi tok en tur til Matkroken Reinli i Valdres, og snakket med kunder og ansatte. Kjøpmenn får tilbud om rådgiving og kompetanse- heving, i tillegg til støtte til viktige investeringer.

De fleste distriktsbutikker har ikke økonomi til å ta. Kjenneteikn ved nærbutikkar i distrikta. Lite kundegrunnlag, ofte – 1hushald. Ofte nedgong i kundegrunnlaget. Stor sesongsvariasjon i omsetninga.

Omsetningen av daglegvarer er . Programmet er et tilbud om kompetansebygging og nettverksarbeid for å styrke grunnlaget for lønnsom drift. Jeg viser til dokument 8:2 forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om en kompensasjonsordning til utkantbutikker som utfører offentlig tjenesteyting, og mitt svar i brev av 11. I forbindelse med næringskomiteens arbeid med forslaget er det kommet spørsmål til .

Categories: Uncategorized