Mef kurs

Grunnleggende komprimering, Sandefjor Påmeldingsfristen er gått ut . Velkommen til Moodle – MEF -skolens kursportal. Du har nå aktivert MEF -skolens kursportal, Moodle. Det er kun kursdeltakere som deltar på kurs eller skoler som bruker kursportalen i undervisningen som har tilgang.

For å være sikker på å få fornyet sertifikatet før utløpsdato, må komplett søknad ( kurs , prøve og politiattest) være mottatt av DSB senest uker før utløpsdato.

Ta med: Deltakermateriell som vil ligge inne på læringsportalen . Opplæringsboken fås tilsendt fra MEF -skolen. Det er krav til fagbrev innen ett av anleggsfagene for å kunne ta eksamen som bergsprenger. Førstegangs utstedelse av sertifikat som bergsprengningsleder, gis til person som har gjennomført kurs og bestått tilhørende prøve som bergsprengningsleder, og som i tillegg enten:.

Bergsprengningsleder – Oppfriskningskurs. Dersom kurs og prøve er . Det gjelder arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det . Topplederprogrammet Topplederprogrammet er et lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere i MEFs medlemsbedrifter.

Mål Hovedmål for programmet er å øke effekten av, og tryggheten i, eget lederskap ved å ha fokus på:. Kurset gir, sammen med timer dokumentert praksis, kompetansebevis for borevogn og borerigg. Dette kurset avholdes: . Deltakerne skal: ha kunnskap om sikker bruk av borevogner.

Håndboken er rettet mot entreprenører som utfører oppdrag for Statens vegvesen. Deltakeren skal: Få grunnleggende kunnskap om kalkulasjon av anleggsoppdrag. Kunne utarbeide timekostnadsberegning for . Plan- og bygningsloven, Kristiansan Påmelding. Arbeidsvarsling Håndbok N30 kurs – Ansvarshavende, Stavanger, Påmelding. Med mer enn års kurserfaring og ca.

Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskinfører – . MEF -skolen i dag den desidert største aktøren innen anleggsrelatert etter- og videreutdanning i Norge. Vi tilbyr et stort utvalg av kurs -, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov. Som MEF -medlem får du: avslag på ordinære . MEF -skolen er teknisk ansvarlig for gjennomføringen av alle kurs i regi av Bransjerådet for fjellsprengning i forhold til sprengingsutdanningen i Norge.

Med samarbeidsavtalen mellom MEF og Norsk Bergindustri, gis MEFs medlemmer medlemspris ved deltakelse på kurs i regi av Norsk . Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40t) – delvis nettbasert, Oslo, Påmeldingsfristen er gått ut – kontakt MEF -skolen.

Det blir satt opp kurs i hele landet fra januar til og med april. Kursdeltakerne skal reflektere og bli bevisste på det arbeidet de utfører, forteller foreleser Espen Wicken i MEF. Planlegger du, eller andre i din bedrift, å gå på kurs i vinter? Kurset gir opplæring i Statens Vegvesens krav for arbeid på og ved veg. Vi anbefaler at du melder deg på MEF -skolens kurs allerede nå, da det er kort påmeldingsfrist.

Her er en oversikt over noen av de første kursene som er satt opp: 11. Grunlegende kompriming – Heimdal 11. HMS for daglig leder – .

Categories: Uncategorized