UncategorizedMaterialgjenvinning av plast

Materialgjenvinning av plast

Stort sett alle plastkvaliteter kan materialgjenvinnes og kan i teorien gjenvinnes et ubegrenset antall ganger. I praksis, på grunn av urenheter og fukt, regner man med at plast gjenvinnes inntil ti ganger. Dette innebærer selvsagt en stor miljønytte.

De få kvalitetene som ikke kan materialgjenvinnes , . Plastavfall som ikke er emballasje, går hovedsakelig til forbrenning med energiutnyttelse, men myndighetene utreder nye krav som skal sikre økt materialgjenvinning også av andre typer plast. Andelen plast som deponeres har gått .

Det gir positive miljøeffekter. I tillegg gir materialgjenvinning av plast og metall redusert energibruk ved produksjon av nye produkter . Har resirkulering av plast egentlig noen effekt for å spare olje? Man sparer energiforbruket tilsvarende to kilo olje ved å bruke en kilo gjenvunnet plast.

Man bruker to kilo olje for å produsere en kilo plast. Kildesortering for materialgjenvinning av plast gir klart større miljønytte enn forbrenning av plast med energiutnyttelse, som er alternativet for Trondheim. Plasten fra norske husholdninger består av mange forskjellige plastkvaliteter.

Disse kvalitetene har ulike smeltepunkt, ulike egenskaper og kan derfor ikke materialgjenvinnes blandet. Dette er grunnen til at plasten må sorteres.

Etter sortering vaskes, kvernes og tørkes de rene plastkvalitetene. Noen smeltes også ned og . Plast er ikke et homogent materiale, men finnes i forskjellige typer som PP, PS, LDPE, HDPE osv. En type plastemballasje kan gjøre stor skade i nye produkter hvis den blandes med en annen. Grønt Punkt Norge benytter tyske sorteringsanlegg for å sortere plasten i fraksjoner klare for materialgjenvinning. Hva skjer med plasten og hva er miljønytten?

Materialgjenvinning av plast fra husholdninger. Kari-Anne Lyng, forsker, Østfoldforskning. Når disse produktene har gjort nytten sin, kan de gjenvinnes på nytt. Hvorfor skal du sortere plast?

Plastemballasjen du sorterer erstatter dyrebare naturressurser. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi kilo olje og kilo CO2. I tillegg sparer vi energi ved materialgjenvinning av plast , hele 1kwh per innsamlet kilo . Over prosent av plastemballasjen fra næringslivet blir materialgjenvunnet.

Gode kildesorteringsløsninger og rutiner gir grunnlag for gode returordninger. Nå skal prosent av en bil gjenvinnes, hvorav prosent materialgjenvinnes – det er en økning fra tidligere EU-krav om prosent materialgjenvinning. Denne rapporten er resultatet fra Del II av prosjektet ”Nordic plastic value chains, Case WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment),” initiert av Nordisk Avfallsgruppe (NAG). Som en del av rapporten er det utarbeidet en kortfattet veileder for innsamling og materialgjenvinning av plast fra elektrisk og elektronisk avfall, .

På Nedre Romerike skal innbyggerne kaste plast i restavfallet fordi vårt ettersorteringsanlegg sorterer ut plasten automatisk. Vår fabrikk sorterer i fem ulike plasttyper som blir gjenvunnet. Plasten som sorteres ut fra restavfallet i ettersorteringsanlegget, materialgjenvinnes og blir til nye produkter, som bygningsmaterialer, . Kravet til materialgjenvinning i plastemballasjeavtalen skal skjerpes og det skal etableres dialog med landbruket og andre aktuelle aktører om å utvide plastemballasjeavtalen til å omfatte husholdningsartikler i plast og landbruksplast. Videre skal det stilles krav til materialgjenvinning av plast fra EE-avfall og kasserte . Samtidig betyr materialgjenvunnet plast en reduksjon av CO2-utslippene.

Plasten som havner til såkalt energigjenvinning brennes, og energien som blir frigitt kan i prinsippet utnyttes, for eksempel til fjernvarme, eller som energi til fremstilling av andre produkter – for eksempel sement. Men hvor mye er ren forbrenning, . Ved materialgjenvinning utnytter man avfallet slik at materialet beholdes helt eller delvis. Råstoff som er basert på avfall sparer naturen for uthenting av nytt råstoff, samtidig som det gir lavere bruk av energi. Steder hvor avfall kan leveres i Norge er av forskjellige typer. Blant disse finnes kommunale gjenvinningsstasjoner, . TIL MATERIALGJENVINNING.

Eksempler: Skyll emballasjen i kaldt vann ved behov. Diverse plastbeger, plastbrett, isbokser og annen matemballasje i plast. Blomsterpotter av plast. Tomme plastflasker for vaskemidler, sjampo, . Bedre statistikkgrunnlag. Vurdere nytt materialgjenvinningsmål.

Opprettholde kvaliteten av råstoffet. Utredning av krav om utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall.

Categories: Uncategorized