UncategorizedMatematikk koordinatsystem oppgaver

Matematikk koordinatsystem oppgaver

KOORDINATSYSTEM I NORSKE LæREBøKER. Spill med koordinatsystem. Med noen få klikk velger du typer oppgaver og hva slags tall som skal brukes. Deretter er det bare å skrive ut.

Med hvert oppgaveark kan du også skrive ut et svarark (betalt versjon).

Nedenfor ser eksempel på en oppgaveside. Bruk menyen til høyre for å se flere . Elevene skal gjennom ulike aktiviteter og oppgaver bli kjent med koordinatsystemet. Her er noen oppgaver som er egnet til øving. Hvor har fru Punkt gjemt seg?

Mål: Finne fru Punkt etter så få spørsmål som mulig. Hver spiller sitter med et tomt koordinatsystem (se Elevens oppgaver ).

Bli enige på forhånd om det skal være bare positive akser, eller både positive og negative, og hvilke intervaller dere skal bruke på . Aller først skal elevene bli kjent med koordinatsystemet , og hva de forskjellige komponentene heter og hva man kan gjøre i koordinatsystemet. Gå gjenno- Førsteakse = x-akse. Navnet på de fire kvadrantene. Tegne inn punkter og fortelle hva disse heter. Marker verditabellens koordinater i et koordinatsystem.

Lar det seg gjøre å trekke en rett linje som går gjennom alle punktene? Hva kaller vi i så fall en slik funksjon? Et koordinatsystem i planet består av to akser (koordinatakser), x- aksen og Y- aksen.

X-aksen er horisontal (vannrett) og y-aksen er vertikal ( loddrett). Punktet der aksene krysser kalles for origo. Addisjon og subtraksjon B. Coordinate plane: quadrants.

Koordinatsystemet gir oss muligheten til å presentere punkter i planet i form av to tallverdier (x,y). Kompetansemål i matematikk , etter 4.

Dette gjør at man må gjøre seg kjent, man trenger ikke nødvendigvis ta nærmiljø – man kan tenke seg andre oppgaver også. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver i matematikk på norsk. Tekst og oppgåver om figurar,.

Ungdomstrinn Matematikk Universell Matematikk Ungdom – Tavle. Arbeidsark – Matematikkmodul. Gjør forberedelser med å tegne disse geometriske figurene – fortell om at det heter geometri med ” matematikk språket”. Tegn to høyrehånds 3D koordinatsystemer , og ett venstrehånds.

Tegn punktene A(0) B(3) C(4) i et høyrehånds koordinatsystem. Hva er avstanden fra P til a) xy-planet?

Categories: Uncategorized