UncategorizedMatematikk 1p løsningsforslag

Matematikk 1p løsningsforslag

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Klikk på den blå BRUK-knappen på denne siden for å komme til produktet. I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn.

Produktet er også tilgjengelig på Min side.

PrograStudieforberedende. Formler som skal være kjent til del 1. Sinus er et matematikkverk for den videregående skolen. Alle Sinus elevnettstedene er gratis. De har oppgaver, løsningsforslag , regneark, GeoGebra videoforklaringer og kontrolloppgaver. Omkring Sinus lærernettsted . Gjør slik: a Toppunktet er det høyeste punktet på grafen.

Koordinatene til toppunktet er.

Temperaturen var høyest kl. Da var temperaturen °C. Bunnpunktet er det laveste punktet på grafen. I dette løsningsforslaget bruker vi en Hvis-setning for å beregne toppskatten. Matematikkhjelperen 3268.

For en løsning uten Hvis-setning, se Alternativ beregning av . I de skriftlige fagene inneholder heftene de siste og mest aktuelle eksamensoppgavene eller eksempeloppgaver. Oppgavene har fullstendige løsningsforslag med kommentarer, figurer og tegninger. På dette nettstedet kan elever og lærer finne ekstra materiale som. Under hvert kapittel vil du finne.

Nettstedet har den samme. P ,2P – RR- SS- 1T,2T samt 2MX, 3MX og 3FY. Eksamensoppgaver og løsningsforslag. Løsningforslag for 1P og 2P. Utfyllende løsningsforslag for tidligere gitte eksamensoppgaver legges ut fortløpende.

I tillegg til løsningsforslagene for tidligere gitte eksamensoppgaver på 10. Påført vitnemål, timer.

Fagets navn på ulike språk. Engelsk, Mathematics 1P -Y. Det er lagt ut løsningsforslag til oppgavene og etterhvert er målet at det også skal komme videoløsninger.

Heftene inneholder de siste og mest aktuelle eksamensoppgavene. Forfatterne forteller om eksamensformen og om utformingen av .

Categories: Uncategorized