UncategorizedMaritime uttrykk på norsk

Maritime uttrykk på norsk

I norsk er det en mengde slike ord. Lista under viser et lite utvalg av disse, og rommer både sjømannsuttrykk , fiskeriuttrykk og ord i tilknytning til arbeidsoperasjoner, båter og redskaper. Ankomstoppgave: Fører av norsk fartøy skal ved ankomst til utenlandsk havn, sende eller overlevere ankomstoppgave til den stedlige konsul eller ambassade senest timer etter ankomst.

Christiania Seilskuteklubb har til formål å søke bevart for etterslekten alt av interesse fra seilskutetiden, samt søke kontakt med og støtte seilskuter, foreninger og institusjoner med samme formål. Vår økonomiske støtte gis med preferanse for norske seilskuter som arbeider for barn og ungdom. Aktenfor tvers: Uttrykk for alle rettinger aktenfor (bak) skipets tverrlinje midtskips.

I Store norske leksikon er derimot draft betegnet soDraft Eng. Akterspeil: Akter, ved bakerste ende av skipet. Den plane eller svakt krummede flate som danner bakre.

Fartøyer med akterspeil er plattgattet. Akterende: Akterste, øverste utoverhengende del av et fartøy. Planen var å kokketere med maritime fraser som ”Splitte mine bramseil!

Men da bare lo dei gamle sjøfolka og påstod eg hadde høyrt for mykje på Kaptein Sortebill og Sabeltann. Etterkvart skjønte eg at alt på sjøen heitte noko anna enn kva fornuftige folk ville kalt det.

Gammelt uttrykk for stående rigg vant(N), vant(DK) , shroud(GB) Tauverk som avstøtter en mast tværskips. N), cannon, gun(GB) kanonløp(N), kanonløb(DK) , gun barrel(GB) kanonport(N), kanonport(DK) , gun port(GB) kanonsalutt(N), gun salute, salute of guns(GB) rappert(N), gun mounting , gun . Vil du hjelpe til med å skrive ordbok? Her kan du lese mer om hvor du kan begynne. Hopp til: navigasjon, søk. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne kategorien.

Har en bark to eller tre master? Splitte mine bramseil – ja, hva er egentlig et bramseil? I den vedlagte pdf-filen finner du svar på mange maritime ord og uttrykk som er i ferd med å forsvinne ut av språket.

Mange spesielle ord og uttrykk er knyttet til det maritime miljø. Maritime ord og uttrykk. For oss som lever i dag og som ikke har vokst opp med disse utrykkene kan det være vanskelig å forstå. Vi har derfor laget en ordliste hvor vi forklarer betydningen av en del maritime ord. Listen vil aldri kunne bli komplett og finner du ikke ordet her kan du . MARITIM ORDBOK – terminologi for maritim sektor.

Delar av ressursen vil òg innehalde norsk -engelsk terminologi. Det benyttes overført om en advarsel også i engelsk og tysk (tilsynelatende ikke eldre enn det eldste norske eksempelet), men ikke i betydningen grunnskud så man må være varsom ved oversettelser. Med tiden er dermed disse idiomene i ferd med å bli det som gjerne kalles falske venner (faux amis), .

Slik har engelske maritime utrykk også blitt tatt inn i dagligtalen. Og disse språkene, som alle er i den . Med lik i lasten : ord og uttrykk fra skip og sjø i norsk dagligtale. Forfatter: Gøthesen, Gøthe. Illustratør: Bjørklun Jarle. Overordnet post: Norbok.

Den Engelsk til Norsk ordbok online. På flyttbare innretninger likestilles han etter det maritime regelverk med skipsfører, men er normalt etter petroleumsregelverket underlagt operatørens . Nautiske og maritime begrep.

Categories: Uncategorized