UncategorizedMannskapslister norske skip

Mannskapslister norske skip

Jeg er på jakt etter forfedre som alle var sjøfolk, skipsførere, maskinister etc. Leste i A-magasinet at Riksarkivet har samtlige mannskapslister , men hvor l. Ole Christopher (Kristoffer) Berntsen – Spør Arkivverket innlegg 18. Reidar Sommer – sjømann?

Brukernes eget forum innlegg 12. Flere resultater fra forum.

Yrket står oppført soFyrbøder Dampskib Så nå lurer jeg på om det går ann å finne ut hvilket skip han jobbet på. Finnes det kilder angående mannskap på norske. Norske frakteskuter innlegg 10. Søking i skipsregistre etter personer og skip – Båtforumet. Skipsregister innlegg 14.

Diskusjon › Båtforumet Bufret Lignende 5. Søkninger i listene kan gjøres selv om man ikke er medlem av Lardex. Søk: mannskapslister site:lardex.

Man kan også komme direkte til de enkelte rederier selv om man ikke vet hvilket fylke rederiet har hovedkontor: F. Mannskapsliste for alle norske båter som ble torpedert eller beskutt av U-båter under 2. Videre framkommer fødselsår og . All vår informasjon om norske krigsseilere og utenlandske krigsseilere på norske skip under andre verdenskrig og deres historie, er basert på pålitelige kilder. Her kan man finne vitneforklaringer (sjøforklaring), dekkslogg, mannskapslister og opplysninger om skjebnen til den enkelte av mannskapet. Av nye oppgaver er tatt med en oversikt over skipenes direkte fart på de enkelte land (tabellene k., 1. og m. i innledningen.) og de opptjente turfrakters deling.

Hvor norsk var den norske sjømann? Men den bestemte fortsatt at minst to tredeler av mannskapet skulle være nordmenn. Denne bestemmelsen skyldtes flåtens store økonomiske. Nettsøk etter krigsseilere.

Alfabetisk liste over alle skip som begynner med Fort, og inkluderer Ocean og Park skip. Har en individuell side om tapet av Fort Longueuil, mannskapsliste osv. Opprettholdes av Maureen Venci. Canadian WW II Merchant Ship.

For fører av skip skal dette gjøres ved at politiet gis ”General Declaration”, passasjerliste og mannskapsliste i samsvar med de IMO FAL-formularer som til enhver tid er godkjent av norske myndigheter. Fortegnelsen skal gis senest seks – – timer før passering av norsk territorialgrense. En kopi av listen skal forefinnes om .

Forskriften gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse, norske lasteskip med bruttotonnasje eller mer og norske fiskefartøy med lengde (L) meter eller mer, med mindre. Hvert enkelt skip uansett størrelse skal ha en mannskapsliste som viser hvem som til enhver tid har sitt arbeid om bord. Panserskip Eidsvold KNM.

En studie av norske sjøfolk som forlot sine skip. Masteroppgave i historie. Institutt for arkeologi, arkivering og historie (IAKH).

Deretter kom en lang periode der norske emigranter måtte bruke utenlandske skip for å komme seg til USA. Den greske marinen kunne tidligere i dag melde om det de omtalte som et norsk frakteskip som kjempet mot somaliske pirater ved Aden-gulfen. I det skriftlige materialet.

Categories: Uncategorized