UncategorizedManglende søppeltømming oslo

Manglende søppeltømming oslo

Slik melder du fra om manglende henting av avfall. I hentekalenderen kan du se når vi henter husholdningsavfall hos deg. Det står ikke noe om når vi henter avfall ved returpunkter for glass og metall. Avvik i forbindelse med offentlige helligdager. Er ikke avfallet hentet i løpet av første virkedag etter oppsatt hentedag kan du melde fra til oss.

Unntaket er i forbindelse med røde dager, da kan det være avvik mellom faktisk henteti og det som vises i hentekalenderen.

Meld fra om manglende henting. Abonner på varsling for . Her kan du raskt og enkelt melde fra om feil og mangler på fellesarealer som gater, torg, friområder, idrettsanlegg i byen, marka og indre Oslofjord. Renovasjonsetaten står på sitt: Ingen kompensasjon for dårlig søppeltømming.

Oslofolk må rett og slett tåle at avfallsinnhentingen ikke fungerer i ukevis etter at etaten har valgt å overlate oppgaven til en ny operatør. I alle fall bør dette gjøres i forhold til dem som bor på steder i kommunen som har vært sterkest berørt grunnet manglende henting av søppel. Nå stabler Schaug og kollegene søppel i hauger i søppelrommene slik at det ikke skal hope seg opp og tette igjen søppelsjaktene. Mens avfallet flyter, renner pengene inn på kontoen til Veirenos eier Jonny Enger.

Selskapet hans kan tjene millioner på kontrakten.

Det ble tømt søppel hos oss både fredag og lørdag. Nå vil søppelrommene rengjøres med tanke på å forebygge ytterligere rotteplager. Styret oppfordrer alle beboerne til å knyte søppelposene skikkelig og ikke kaste matavfall i beholderne ute. Deloitte beskriver hvordan omfanget av klager var så stort at alle involverte parter til slutt mistet oversikten, . Veireno har hatt ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden.

Oslofolk har ikke sluttet å klage på manglende søppeltømming. Men Veireno får nesten ikke bøter fra kommunen, skriver Dagsavisen. Siden Jonny Enger ikke kan ta ut søpla, sørget vi for at søpla kom til han, sier lederen i Rød Ungdom, Linn- Elise Øhn Mehlen. Fredag formiddag aksjonerte de utenfor en villa på Norstrand mot . Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var raskt ute med å konstatere at situasjonen er fullstendig uakseptabel. Oslo kommune har, som de fleste . Noen har ansvaret for at antallet klager på manglende søppeltømming passerte 5. Problemer med søppeltømming i Oslo.

Veireno trenger 1sjåfører for å kjøre søppel i Oslo. Nå skal de rekruttere stort i Romania. Innkjøringsperioden på fire til seks uker er over. Nå kan Veireno få dagmulkt.

Nå åpner renovasjonsetaten for sterkere sanksjoner.

Categories: Uncategorized