UncategorizedMaks høyde på hekk mot nabo

Maks høyde på hekk mot nabo

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass, er det greit å merke seg lovgivningen på området. Her er det dog ikke nødvendigvis høyden som er det største problemet. Altså kan et tre, busk eller hekk som står tre meter unna din tomt være maks ni meter.

Ifølge Anders Leisner, advokat i Huseiernes landsforening, reguleres hekker som står på grensen mellom tomter, gjennom lov om grannegjerde, gjerne kalt nabogjerdeloven.

Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det . Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen , såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen , for eksempel tar utsikten hans. Hekker under to meters høyde rammes ikke av trefellingsregelen i nabolovens §3. Frode Andreassen frode.

Hva kan du gjøre, og har du lov til å gjøre, når du vil skjerme for innsyn fra naboen ? Dersom gjerdet ikke er over meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen. I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet. Jeg har satt opp gjerde mot nevnte nabo.

Dersom du ønsker en hekk mot naboen som vokser seg mer enn meter bre bør du altså sette den såpass langt inn på egen eiendom at du har mulighet til å klippe den. I denne loven er det ikke regulert noen maksimal høyde , men her kan rimelighetsvurderingen etter naboloven komme til anvendelse. Slike avtaler inngås ofte i forbindelse med nabovarsel ( naboene lager avtale for å slippe innsigelser mot bebyggelse) og som løsning eller forlik ved tvister. Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle?

Det er tid for trær, beskjæring og hekk. I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du. Du er på den sikre siden hvis du holder hekken på to meter høyde. Det å sette opp et gjerde mot.

Dette understrekes av at det i 2. Naboen har laget platting helt inntil mitt gjerde. Inne kan jeg jo skjerme med persienner etc, men ute. Skal plante hekk mot nabo. Så er det andre regler for maks høyde , at hekken eller gjerdet ikke er til sjenanse eller skjemmende for nabolaget. Vi har hekk mot veien som stadig bikker meter.

Plenen vår ligger en halvmeter høyere enn veien, så 1er minimum for meg. Mot naboeiendommene har vi bukser, små frukttær og ellers kun gjerne, så de har fint innsyn. Står treet nærmere så kan naboen kreve at høyden blir tilsvarende redusert.

Unntaket er der hvor treet er fredet.

I sliike tilfeller kan treet stå betydelig nærmere eiendomsgrensa og likevel vokse til full høyde. En hekk er i utgangspunktet en rad med planter som maksimalt kan bli meter høy. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde , utforming og farge.

Noen som kan si noe om makshøyde ? Regler angående bygging av levegg 3. Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv.

Categories: Uncategorized