UncategorizedLydkrav til døre

Lydkrav til døre

Karmer: Leveres med trekarm eller stålkarm. DDK merket: Et garantimerke som viser at døren har gjennomgått nøye kontroll gjennom hele produksjonsprosessen. Glas: Dørene tilbydes med en række forskellige glastyper og glasudskæringer ( afhængigt af lydkrav ). Karme: Døren kan anvendes i karme af træ eller stål. DDK mærket: Et garantimærke, der angiver, at døren har gennemgået kontrol under hele . Bladet behandler anbefalte krav til dører og vegger for å sikre at kravet til samlet lydisolasjon blir .

Se også tillegg C for beregning av det samlede lydreduksjonstallet for konstruksjonen. Swedoors dører leveres med følgende lydklasser: Rw 27dB, Rw 33dB. SWEDOORs døre tilbydes med følgende lydklasser: 25dB, 30dB, 35dB, 40dB.

Dørene leveres med en rekke ulike glasstyper og glassåpninger (beror på lydkrav). Efterklangstiden T beskriver, hvor hurtigt lyden i et rum . TEK an net enn som overordnede krav. Dette er en kilde til mye klager, og lydnivået bør kunne reguleres på samme måte som lydnivå fra.

Skalering av luftlydisolasjon mellom rom ut fra subjektiv bedømmel. Forutsetter relativt lav bakgrunns- støy (lydnivå A maksimalt ca dB) i .

Massivdører for offentlige rom. Du kan velge design, klassing, valgfri NCS S-kulør, laminat og finér, med eller uten glassåpning. Vil du kombinere med klassede glasspartier så har vi det. Maks veggåpningsmål for f. For åpen enfløyet dør (grader) trekkes mm ( trekarm), mm (stålkarm) eller mm (innfelt klembeskyttelse) fra bredden. Mobilvegger regnes som dør.

Lydkravet er gitt som laboratoriemålt lydreduksjonstall Rw (dB). Unntak: Skifer i torg, tregulv i formingsrom, gummibelegg i garderober. Splitten må gå fra vegg til vegg, helt ned til isolasjonssjiktet.

Dette for å se hva som er hensikts- messig å bruke i forskjellige kombinasjoner av dører og glasstyper. Vi har målt lydisolerende egenskaper for ulike typer glass- vegger med og uten dør. Dette gir oss grunnlag for å tilby bedre løsninger tilpasset de lydkrav man ønsker i forskjellige typer bygg. Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbei hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, . Bakgrunnen for dette arbeidet følger av de mange tekniske krav til, og krav om, vinduer og dører i TEK10.

For flere av områdene vil kravene på det ene området påvirke kvaliteten på et annet område. Rapporten oppsummerer en gjennomgang av. TEKfor å identifisere, sortere og gruppere krav til vindu .

Dette bladet beskriver lydisolerende egenskaper til dører. Bladet viser prinsippløsninger for oppbygning av dørbla dørkarm og tettedetaljer. Det omtaler løsninger for ulike bruksområder, f. Den samme utførelse gjelder møterom på plan 2. Skillevegger mellom kontorer på plan har lydkrav RW` = dB. Vegg med dør har lydkrav dB, dør anbefales å holde dørklasse dB. Dør monteres med fast terskel og tettelister i anslag.

Teknisk rom på plan anbefales lydisolert med vegger som holder RWl = dB. Enkelte dører er likevel påført spesifikke lydkrav. For kostnadskalkulasjon kan krav til dør , glassfelt og vegg settes identisk opp til og med 40. Luftlydisolasjon: Situasjon. B (vegg dB, dør lydklasse dB ). Møterom -siderom uten dør.

DØRBLAD Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer. Kan leveres med typer overflate: Malte dører har en hardfiberplate for maling som overflate. Finérte dører har overflatesjikt av lakkert mm finér limt mot en spoplate.

Altså blir lydnivået som overføres videre gjennom veggen og døren også mindre. Riktig montering av døren er helt avgjørende for at døren skal fungere, og samtidig tilfreds stille brann- og lydkravene. Diplomat sitt sortiment av brann- og lyddører er klassifiserte i.

Categories: Uncategorized