UncategorizedLufttetthet tek10

Lufttetthet tek10

Her kan du lære mer om luftlekkasjer og lufttetthet. Flere av de andre energitiltakene er strengere enn i dagens forskrift – blant annet omfatter det U-verdi for gulv og vinduer, virkningsgrad for . Overgangsordningen varte til 1. Disse finner du her på. Ansvaret for fremskaffelse av dokumentasjon av produkter ligger hos prosjekterende eller utførende avhengig av hvem som har valgt produktet. Når våtrom bygges med sertifiserte våtromsmoduler kan kontrollen .

Kontroll av fuktsikring og lufttetthet er i hovedsak en kontroll av utførelse. Kravene gjelder ved trykkforskjell på Pa (n50) mellom ute og inne. For at kontrollen av lufttetthet skal fungere . I Byggeforskriften stilles det krav om at våre bygninger skal ha god lufttetthet.

Skjerpelsene består i bedre varmeisolering, varme- gjenvinning i ventilasjonsanlegg og ikke minst bedre lufttetthet i bygningsdelene. Lufttetthet i bygg er avgjørende for at flere av kravene i TEK. I denne artikkelen om lufttetthet finner du info om lufttetthet opp mot TEK og konsekvenser.

Anvisningen gjelder nye bygninger.

Deler av anvisningen er også relevant for eksisterende bygninger. Utførelse av luftlekkasjemåling er omtalt i Byggdetaljer 474. Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger. Bygningstype, Frittliggende småhus, Rekkehus i inntil to etasjer, Andre bygninger.

Innretning videreføres i TEK , men kravene for næringsbygg skjerpes noe. Fuktsikring: Våtrom og lufttetthet. Obligatorisk kontroll i klasse og 3: Geoteknikk, brannsikkerhet,. Omfordeling energitiltak (§14-( 3), varmetapstall). Varmetapstall yttervegger.

Før avslutningen drøftes eventuelle tiltak ved for høye luftlekkasjer. Det konkluderes med at man bør ha fokus på lufttetthet fra . Minstekrav lufttetthet lufvekslinger pr. Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg , SFP-faktor (specific fan power): . Det har blitt strengere krav til lufttetthet i bygningsforskriften, TEK – § energi fra 1. Det nye kravet til luftlekkasjetall pr. Slik hindrer du luftlekkasjer.

Her får du praktiske råd til hvordan.

Hva er uavhengig kontroll? Elektriske føringer gjennom tettesjikt. Ventilasjonskanaler, vann- og avløpsrør gjennom tettesjikt. Bærekonstruksjoner som bjelker eller søyler gjennom tettesjikt. I bindingsverksvegger er det vind- og dampsperre i kombinasjon som gir veggen tilstrekkelig lufttetthet og fuktsikkerhet.

Veiledningen til TEK angir følgende . TEK, definerte ytelser.

Categories: Uncategorized