UncategorizedLovdata pro

Lovdata pro

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Ditt viktigste juridiske arbeidsverktøy. Vi gir deg oppdaterte rettskilder og juridiske verktøy på nett.

Jobb mer effektivt – ta et kurs i Lovdata Pro. Få presentert hva som er nytt i Lovdata Pro.

Lær deg funksjoner og triks som forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen din. Meld deg på åpent kurs i Oslo eller bestill et kurs i Lovdata Pro nå. Bufret Lignende Vilkår for gratis studentabonnement på søking i Lovdata Pro – gjeldende fra 6. Informasjon og hjelpetekster Lovdata Pro. EØS-direktiv om forbrukerkjøp – slik finner du det,. Sidetall og paginering i . Lovdata Pro er Lovdata sin betalingstjeneste for tilgang til rettsavgjørelser og andre rettskilder.

Høgskolen i Lillehammer ligger km nord for Lillehammer sentrum med god bussforbindelse og sykkelveg.

Det er et godt utbygd botilbud for studentene med studenthjem både på Storhove og næmere sentrum av Lillehammer. Barnehagetilbud og andre velferdstiltak for studenter er også ivaretatt. Derfor er det mange gode . Gjennom semesteret skal du jobbe aktivt med rettskilder, og til eksamen kan du bruke rettskilder som hjelpemiddel. På jusstudiet går vi nå over fra trykte til digitale rettskilder. Rettskildeverktøyet vi skal bruke er Lovdata Pro.

Advokatforeningen har inngått en avtale med Lovdata, som gir nyetablerte advokatvirksomheter gratis bruk av Lovdata Pro i et halvt år. Systemet inneholder også nyttige personlige arbeidsverktøy. Gir tilgang til Norges lover, lovtiden høyesterettsavgjørelser, forskrifter med mer. I samarbeid med Lovdata inviterer JF Fagstyret jusstudentene ved Høgskolen i Innlandet til kurs i Lovdata Pro , 13. Kurset vil holdes av representanter fra Lovdata og ha fokus på hvordan man som student skal få best mulig utbytte av de mange funksjonene Lovdata Pro har å by på.

NJ har ingen planer om å tilby Lovdata Pro til hvert enkelt medlem, men opprettholder tilgang for advokatene sine. Norske lover, forskrifter, forarbeider og avgjørelser (dommer), EØS- avtalen, EUs rettskilder (EUR-Lex) og traktater. Inneholder alle rettskilder i fulltekst.

PRO er Lovdatas tjeneste for profesjonelle brukere. Her finner du over 1oppdaterte norske og internasjonale rettskilder, samt verktøy for avansert søk, varslinger, utvalg, merknader og mye mer.

Til høsten lanseres Lovdata Pro ! Internasjonal fulltekstdatabase innen ledelse- og organisasjonsfag. Fagfellevurderte tidsskrifter. Universitetsforlagets tidsskrifter i fulltekst.

Tilgjengelig fra HKs nettverk. PsycINFO via Helsebiblioteket. Artikler, bøker og bokkapitler.

Categories: Uncategorized