UncategorizedLov om borettslag

Lov om borettslag

Forbod mot diskriminering. Slike omstende kan ikkje reknast som sakleg grunn til å nekte . Med håndboken ønsker vi å gi en praktisk innføring i de viktigste sidene av borettslagsloven som et styre møter i hverdagen, sier Thor . Borettslagsandeler sikres rettsvern ved tinglysing i grunnboken):. Formålet med loven er å regulere rettigheter og plikter i borettslag.

Bruksretten kombineres med at du betaler et innskudd til borettslaget. Lov om endringer i lov 6. Et borettslag kan enten være tilknyttet et boligbyggelag, f. OBOS eller USBL, eller det kan være frittstående. Reglene for borettslag og boligbyggelag finner man i lov om burettslag og lov om bustadbyggelag.

I det følgende skal vi gi . Som følge av dette foreslår flertallet en gjennomgående endring i lovforslaget som legger dette til grunn.

Et boligbyggelag er et andelslag som har til oppgave å stifte borettslag og oppføre boliger og senere forvalte boligene gjennom en forretningsførerkontrakt med sine tilknyttede borettslag. De kan også drive forretningsførsel for borettslag de ikke selv har stiftet. Disse kalles frittstående borettslag. Her finner du litt informasjon som angår deg!

Av loven følger at styret står fritt med hensyn på om tillatelse skal gis eller ikke, uten å måtte grunngi et eventuelt avslag nærmere. Det betyr imidlertid ikke at borettslaget står helt fritt til å avslå utleiesøknader. De kan for eksempel være bundet av den praksis som er etablert og rent myndighetsmisbruk vil ikke være tillatt.

Andelseierne har ikke noe direkte ansvar for den gjeld borettslaget har. Hver andelseier kan bare eie én andel, med mindre loven sier noe annet, i tillegg er det bare fysiske personer som kan være andelseiere. Det er også mulig for juridiske personer å eie andeler i borettslag , da tenker man på stat, kommuner, selskap og stiftelser, mer om disse står det i § 4-2. Borettsloven § – fastsetter at styret skal leie verksemda i samsvar med lov , vedtekter og vedtak i . I dag har statsråd Erna Solberg og vaktmester Narvestad pressekonferanse i Tertitten borettslag om den blodferske loven som gjør borettslagsleiligheter mer lik selveierleiligheter.

Det er også vektlagt i den nye loven å gjøre omdanning fra borettslag (og aksjelag) til sameie (selveierleiligheter) langt enklere. Det bemerkes også at det i loven er satt forbud mot å danne nye boligaksjelag. Det tidligere systemet med registrering av pant og heftelser ved håndpant oppførte fra 1. Da er det lov om helligdagsfred som gjelder.

På hverdager er lovverket mer ullent. For villaområder kan kommunens politivedtekter være mer konkrete og blant annet inneholde klokkeslett for når støyen skal opphøre. For borettslag er ofte vedtektene i borettslaget mer konkrete enn lovverket. Andelseier kan komme i erstatningsansvar overfor leier hvis man da ikke har sørget for en mulighet i kontrakten til å si vedkommende opp. Les mer om lover og regler i borettslag.

Lurer litt på hvilke lov som gjelder hund i borettslag. Ble ikke helt klok på lovdata. Jeg og min samboer har tenkt å få oss hun og måtte søke styret i borettslaget først.

Etter å ha pratet med kontaktpersonen, så har jeg fått inntrykket av at dette vil vi ikke få tillatelse til. Det hjelper jo ikke at hun sa hun er redd for .

Categories: Uncategorized