UncategorizedLøfteplattform tek10

Løfteplattform tek10

TEKer tidligere regelverk. Installasjon, rom og sjakt for løfteplattformen skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold. Byggverk med inntil tre etasjer og liten persontrafikk kan ha løfteplattform. Heiser og løfteplattformer skal være. Der løfteplattform kan benyttes etter første og annet ledd kan denne erstattes med heis med tilsvarende størrelse.

Veiledning til tredje ledd.

Den sikkerhetsmessige utformingen av heiser, herunder krav til tilgjengelighet , skal være i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser. Der det stilles krav om heis etter § 12-skal heisen være tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Her vil du finne litt om våre fire mest populære løfteplattformer med sjakt. I tillegg finner du også Orion som leveres uten sjakt og som kan brukes i en eksisterende sjakt eller en egenkonstruert sjakt. Alle disse kan enkelt installeres i eksisterende bygg uten at det er nødvendig med store byggearbeider.

Alt om heiser og løfteplattformer mv. De konkrete tekniske myndighetskravene fremkommer av tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven TEK 10. Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Følgende krav til størrelser gjelder: .

Bygning med etasjer eller fler som har boenhet skal ha heis. Kravet gjelder ikke der atkomst fra inngangsparti til . Heisplan Pollock serie: Siste tilskudd i Heisplans plattformheis – program, er Pollock serien. Dette er heiser som løfter i åpent rom, opp til meter. Ypperlig egnet til å skape tilkomst ved små trapper . TKS Heis har et bredt utvalg av personheiser og løfteplattformer som alle tilfredsstiller kravene i regelverket, med nyttelast og størrelse på heisstolen tilpasset bruksområdet og bruksfrekvens.

Byggforskriftene – TEK 1 krav om . Løfteplattform og heis skal være allment tilgjengelig. Krav om heis i byggverk (1). Vår leverandør av løfteplattformer er Kalea Lifts AB, som er en del av Cibes Lift-group. Spesielle forhold som skal innkalkuleres i tilbudsprisen. Montasje av løfteplattform uten krok i sjakktopp.

Skap for hydraulikk levert uten . Ny søknad om endring av tidligere gitt tillatelse for montering av løfteplattform ble mottatt av kommunen den 12. Komite plan innvilget i utv. Det ble i vedtaket opplyst om at dersom løfteplattform ikke installeres i bygget. TEK for installering av løfteplattform.

Dette betyr at løfteplattformene er egnet for heisene er egnet for helsesentre, butikker etc. Bygninger med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis.

Categories: Uncategorized