UncategorizedLikebeint trekant

Likebeint trekant

En rombe består av to likebeinte trekanter. Høyden deler den i to like rettvinklede trekanter. En likebeint trekant er en trekant der to av sidene har samme lengde.

Katet er et gresk navn som betyr nedligger (mot rett vinkel). Hypotenus er et gresk navn som betyr overstrekker (den rette vinkelen). Katetene dine er like lange, kall dem x.

Vi regner uten benevning for å. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Når to sider i en trekant er like lange medfører det at to vinkler er like store. I dette eksempelet er vinkel A og vinkel B like store. Areal av likebeint trekant.

Dette vet jeg: De to like sidene er 6cm. Der de møtes er vinkelen (i toppen) er vinkelen grader. Hvordan finner jeg høyden?

Gjennomgår rettvinklet, likebeint trekant og hvordan vi ved hjelp av pytagoras kan regne ut de ukjente.

Egenskaper til ein likebeint trekant. Disse sidene er det vi kaller beina i trekanten. Likebeinte trekanter har to like bein, og en tredje side som er forskjellig. Om denne læringsressursen.

Powered by Pressflow, an open source content management system. Ansvarlig redaktør: Christer . Med alle trekanter kan man bruke Pytagoras setning for å regne ut sidene i en trekant, men som regel vil man få oppgitt tre ting: to sider og en vinkel, eller to vinkler og en side. Det er vanlig å merke hjørnene i en trekant med store bokstaver, og sidene med små bokstaver. Rett overfor vinkel A, har vi siden a, osv. I en likebeint trekant vil . Sidene som samles i A, kalles de hosliggende sidene til A. Den vannrette siden nederst i trekanten kalles grunnlinjen.

Da er også to av vinklene like store. For å unngå for mange forvirrende streker har jeg kuttet ut passerslagene til de enkleste konstruksjonene. Passerslagene til konstruksjonen av den parallelle linja og CBD tar jeg imidlertid med (punkt g) ). AED er en likebeint trekant siden den har to vinkler som er like store:. This worksheet is also part of one or more other Books.

Trekant der minst to av sidene er like store.

Modifications will be visible in all these Books. Do you want to modify the original worksheet or create your own copy for this Book instead? Ungdomstrinn Matematikk Universell Matematikk Ungdom – Tavle.

Categories: Uncategorized