UncategorizedLeveringsbetingelser incoterms 2010

Leveringsbetingelser incoterms 2010

Leveringsbetingelser for sjøtransport. Spesifiser leveringsstedet etter termen så nøyaktig som mulig, f. I Internasjonal handel er det laget standard leveringsbetingelser som tydeliggjør hvem som bærer ansvar, kostnader og hvem som har ansvar for og eksport- og importformaliteter ved transport. Disse nye leveringsbetingelsene er videreutviklet fra tidligere versjoner av termene, senest januar . Antallet Incoterms regler er redusert fra til 11.

Illustrasjonen viser når risikoen går over fra selger til kjøper, og således hvem av partene som har behov for transportforsikring og hvilke kostnader som bør inngå i forsikringsverdien. Multimodale leveringsbetingelser. Risiko og kostnadsovergang. Er ingen transportavtale.

Får mindre verdi ved slurv og mangelfull presisjon – ref. Skaper forvirring om det opereres med flere leveringsbetingelser. Lovgivning, og særlig tvingende lovgivning, vil gå foran.

Incoterms er standardiserte regler om leveringsbetingelser som oppdateres hvert 10. Siste oppdatering var 1. Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Standard for leveringsbetingelser ( Incoterms ). Et sett standarddefinisjoner for leveringsbetingelser som benyttes i internasjonal handel. Denne versjonen er ikke lenger gyldig.

Fagstoff: Her lærer du at selgere og kjøpere avtaler hvem som skal ordne med transport, forsikre varen under transport, betale for transporten og tolldeklarere varene ut av eksportlandet og inn til importlandet. For dette formålet bruker partene internasjonale leveringsbetingelser. International Commercial Terms) er en betegnelse på standardiserte regler i kjøps- og salgsavtaler mellom nasjonale og internasjonale transportører. Incoterms definerer hvem av partene som må bære kostnadene ved uhell som følge av at både kjøper og selger velger å ta høy risiko. Unngå feil og mangler når varer krysser landegrenser!

ICC Inviterer alle vareimportører og eksportører til SEMINAR PÅ GARDERMOEN. Det er ikke altid at godset bliver tjekket når risikoen over-. For at undgå diskusioner om, hvor bør dette fremgå tydeligt af handelsaftalen fx ”FCA Copen en eventuel skade er sket, kan . Vi snakker om varer under transport.

Overføring av software, konstruksjonstegninger og liknende over Internett kan . Lær definationen af DAP ( Delivery At Place ) klausulen. TRANSPORT AV: Selgers plikter. FAS – Free alongside ship. Kurset er lagt opp spesielt for ansatte innen logistikk, innkjøp, salg, lagerhold og bedriftsledelse.

Feil bruk av leveringsbetingelsene kan få store økonomiske konsekvenser.

Categories: Uncategorized