UncategorizedLevering av brukte bildekk

Levering av brukte bildekk

Alle typer utrangerte dekk fra kjøretøy, med og uten felg. Behandling: Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport. Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller).

Granulerte dekk kan også bli til underlag på . Det er forbudt å deponere dekk fordi dekk som ender på avfallsdeponier kan forårsake miljøproblemer.

Forhandlere har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. Hvis det er store mengder dekk som skal leveres , bør du ta kontakt med forhandleren på forhånd. Kommunale avfallsmottak kan kontakte Norsk Dekkretur for . Alle dekkforhandlere er vel pliktig til å ta inn brukte dekk , uten betaling. Man har vel betalt miljøavgfift nettopp pga dette. Men hvis dekkforhandler må ta dekket av felgen, så koster det vel noen kroner.

Og til deg som foreslo å skjære av dekket.

Ragn-Sells dekkgjenvinning tar imot alt av gamle bildekk. Jeg trodde at de som selger dekk var pliktig til å ta imot gamle dekk. Akkurat som elektiske forretninger må ta imot. De kan leveres på søppelfyllinger, men mange krever at felg og dekk er adskilt. Mange er ute etter brukte felger!

Du kan nok levere de samme plass som du kan levere bildekk. Eller du kan levere dem inn til . Det er ingenting på linken som du viser til som spesifiserer at det må være bildekk , utover statistikken øverst og illustrasjonsbildet. Hva skjer med dine gamle dekk? Tysklan Irlan Sveits, England.

Norge er et foregangsland når det gjelder gjenvinning av dekk. Mer enn prosent av de brukte dekkene gjenvinnes. Gjenvinningsavgiften inngår i . Brukte dekk blir sprengningsmatter og slodder. Et dansk gjenvinningskonsern som vil inn på det norske markedet og sikre seg retten til å håndtere norske, brukte dekk.

En norsk storkontrakt som skal.

Regelen ved retur av dekk er at hentefirmaet Østbø AS i Bodø forholder seg til regelen at dekkforhandlerne må ha minst 2dekk å returnere før de kan regne med å få hentetraileren utenfor døra. Ragn Sells nye fabrikk i Trollhättan vil . Har man ikke 2brukte dekk til levering. Bildekk uten felg kan leveres gratis til forhandler.

Dersom dekkene leveres med felg, må du ofte betale for fjerning av felgen. Dekkene samles inn fra forhandler av Norsk Dekkretur AS, som sorterer dekkene for gjenbruk, material- og energigjenvinning. Utrangerte dekk blir brukt til regummiering, andre går til . Dekk leveres til forhandler uten krav om nykjøp – eller til kommunalt avfallsmottak. Det er gratis å levere dekk uten felg til forhandler. Har du dekk med felg, kan felgen fjernes av dekkforhandler eller bilvrakmottak, ofte mot . Av de hundre- eller tusenvis av brukte dekk som akkumuleres hvert år blir ikke alle brent.

Eventuelt vil selskapene håndtere råmaterialene som et slikt dekk lages av. Avhending av brukte dekk tilbys også ofte av lokale dekkforhandlere, dersom du kjøper dine . Byggisopor: Rørisolasjon uten asbest samt annen isopor brukt i bygg inneholder bromerte flammehemmere og er definert som farlig avfall. Har noen (kanskje ca 15) bildekk vi må bli kvitt.

Mener jeg hørte en gang at man f. Russland kan bruke dekk man ikke lenger bruker her i Norge, fordi de har en litt annen standard på det. Du kan levere dem hos en som selger bildekk , de har plikt til å ta de i mot. Kan jeg levere dekk fra bil, mope motorsykkel med og uten felg på FREVAR, og hva koster det? Vidar Hagberg fant hauger med gamle bilhjul på porselensbrygga, og tok saken i egne hender.

Prisforskjellene på å få levert inn hjulene var hårreisende. Det er egne ordninger for kildesortering og innlevering av farlig avfall i de ulike kommunene. Finn ut hvilke ordninger som gjelder i kommunen der du bor.

Kasserte bildekk kan du levere til forhandler uten krav om nykjøp, eller til kommunalt mottak for avfall. Behandling Bufret Lignende Det finnes flere andre ordninger for levering av farlig avfall. Dekk : Importører og produsenter som selger dekk har plikt til å ta i mot kasserte dekk tilsvarende mengden dekk de selger.

Categories: Uncategorized