UncategorizedLevende skog standard

Levende skog standard

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk. Arbeidskraft og kompetanse. Bekyttelse av skogarealet. Biologisk viktige områder. Gamle grove trær og død ved.

Norsk PEFC Skogstandard. Hvert kravpunkt har en kort beskrivelse av hva man ønsker å oppnå. Videre har kravpunktene . Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Systemet med sertifisering etter Levende. Levende Skog standard for et bærekraftig skogbruk.

Av de totalt kravpunktene i . Miljøstyringssystemer skal dokumentere at mål og rutiner for miljøsikring blir fulgt og sikre skogeiere, kunder og allmennhet at eiendommene forvaltes på en bærekraftig måte.

I Norge er det utarbeidet en felles nivåstandard for bærekraftig skogbruk. Presisering av kravpunkt – -‐ 24. Eksempel på klage på hogst i kantsonen til innsjø samt etterlatt kvist i vannet.

Kommunens svar på klagen. Det er gjort flere endringer og det er kommet inn to nye . Access: Access to metadata. Language: Norwegian (Bokmål). Foto: Hans Erik Lerkelund.

Da ble aktører innen skogbruk og skogindustri, miljø- og friluftslivorganisasjoner, fagbevegelse og forbrukerinteresser for første gang enige om standarder for bærekraftig forvaltning av skog. I det norske PEFC-systemet er skogstandarden. Gjennom å kombinere teoretiske verktøy, som grenseobjekter, standardiserte pakker, samproduksjon og stabilisering av . Den nye standarden gjelder fra 1. Der er det noen endringer fra forrige versjon, som skogeiere bør kjenne til.

Kurset er obligatorisk for skogeiere som ønsker å drive og levere tømmer fra egen skog, samt administrere egne drifter. Ny norsk PEFC skogstandard ble sendt til internasjonal godkjenning i .

Categories: Uncategorized