UncategorizedLekter tak

Lekter tak

Jeg skal snart til å legge takstein (betong) på et nytt tak. Jeg har hunton sutaksplater på taket og vinkelen er grader. Her får du en utførlig instruksjon om hvordan du legger tak.

Byggmax tips – Legg tak ( Del – hvordan du legger tak ). For å unngå dette anbefaler teglverk.

De øvrige lektene fordeles med jevn avstand over resten av taket. Det måles fra overkant nest nederst lekte til overkant øverste lekte. Eksempel på utregning av lekteavstand.

Rund av oppover til nærmeste hele tall. Benytt tvinger og spenn fast lekter å over- og undersiden av platen. Du har da en rett linje å følge samtidig som den gir en støtte for sagen.

Fest platen i rett vinkel mot takfoten.

Husk at valg av takmaterialer er avhengig av takets konstruksjon og oppbyggning. Dette gjelder også for andre endeomlegg. Takstein: -Tegl og betongstein med forskjellige profiler. Ligger på lekter og sløyfer av tre.

De fleste typer undertak kan benyttes. Takvinkelen må være minimum grader. Mindre skjevheter kan justeres med vindskibeslagene. Til innfesting av lekter anbefaler Verform, i henhold til retningslinjer fra Sintef Bygg- forsk, at det brukes lekteskruer med dimen- sjon x 1mm.

Er CC-avstand mellom taksperrer større enn 6mm, . Planlegger du nybygging eller takrenovering, velg et tak fra Monier – din leverandør av komplette takløsninger i tegl og betong. Ta særlig en kikk oppunder mønet og rundt gjennom føringer. Undertak og eksisterende lekter må også være hele.

På nybygg skal undertaket være helt ferdig. Noen ganger kan takvinkel være avgjørende for valg av tak. Benders betongtakstein kan . Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl.

Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i ihht. Fagmannen starter med å måle opp til den nederste lekten, som skal være kortere fordi den skal gå ut i . I lydbøylene festes lekter , min. Isolasjon monteres mellom lektene.

Til lektene festes så plater. Denne limes på sløyfens underside, og fungerer som pakning rundt spikeren så det er tett mellom spiker, sløyfe og undertak. Det skal brukes to platelag av . Sløyfene festes til undertaket rett over taksperrene, også kalt takstolene. Montering av sløyfer og lekter.

I tak med stort lysinnfall bør Norgips Plan med. Det kan skiftes retning fra platelag til platelag. Siste laget monteres på tvers av lektene. Ved tverrmontasje skal kortkantene understøttes.

Ved montering av Decra Elegance anbefaler vi å skråskjære lektene 3°, dvs. På Elegance- tak anbefales det også å løfte takrennen opp, nærmest mulig taket da vann fra den glatte overflaten får høy hastighet. Video om hvordan du legger lekter på tak.

Skarpnes viser deg hvordan du legger lekter på tak. Asymmetrisk form gir et levende spill i taket. Skråstilt vannlås bidrar til meget tett tak. Tradisjonell fuglelist ved påforing. Takrennekrok med fremforing.

Alle frie kortender mot vegger og andre faste konstruksjoner skal understøttes med samme lekte- dimensjon som resten av taket. Ved rehabilitering kan platene monteres direkte utenpå eksisternede himling. Eventuell oppretting må .

Categories: Uncategorized