UncategorizedLekkasjetall tek10

Lekkasjetall tek10

Den viktigste innskjerpingen for bygningstekniske krav handler om tetthet: Et lekkasjetall på er lagt til grunn for energirammene, og for tiltaksmetoden. Her kan du lære mer om luftlekkasjer og . Det er to sentrale forskrifter om energibruk i bygninger: byggteknisk forskrift og energimerkeforskriften. Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Energikravene finnes i kapittel 1 og inneholder bestemmelser om energieffektivitet og . I praksis betyr de nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 8), bedre tetthet ( lekkasjetall 6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi.

Det blir fortsatt mulig å . Varmegjenvinning av ventilasjonsluft. Normalisert kuldebroverdi. Det nyeste regelverket er TEK17. TEKer tidligere regelverk. Innretning videreføres i TEK , men kravene for næringsbygg skjerpes.

Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 1. Lekkasjetall ved Pa trykkforskjell. Nye energikrav blir innført fra 01.

Andre krav til energiforsyning. Ikke tillatt å bruke fossilt brensel til oppvarming. Ikke lenger noe krav til solfaktor . Hensikt og vurdering 474. Termografering av bygninger 520. Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 520.

Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall 520. Fugetetting med elastisk fugemasse 521. Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 521.

Betingelser, tilrettelegging og målinger 471. Vindlaster på bygninger 474. Sikring mot radon ved nybygging 552.

For søknader om fritidsbolig over m² til og med 1m² som kommer inn til kommunen før.

Categories: Uncategorized