UncategorizedLeca ublokk forbruk

Leca ublokk forbruk

U – blokk armering (lm). Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Påslag for vanlig svinn kommer i tillegg. Variasjoner vil forekomme avhengig av utførelsen. Utførelse og underlag er bestemmende for endelig forbruk.

Vil tippe det går rundt kg pr.

En kg sekk gir liter. Dette inkluderer blokker. Materiallisten baseres på utførelse med mm mørtelfuger og et forbruk på kg slemmemørtel pr m2. Fyll inn antall løpemeter ringmur og hvor.

Weber B2 mørtel i småsekk. Betong til mindre støpearbeider samt muring av naturstein. Ber basert på sement og natursand. Bgir ca liter ferdig betong.

U-VERDI, LUFTLYDISOLASJON, BRANNKLASSE OG EGENLAST. Avhengig av bruksområde: Jordfuktig konsistens: Ca. Kalkuler ditt prosjekt, ant stk, ant m Tot m Tilbud. SÅLEBLOKK LECA 33X15X50CM.

Leca Universalblokk 10x20xcm. LETTKLINKER LECA 50L SEKK 4-10MM. Tilgjengelig i butikker.

Muring-av-vegger Bufret Lignende Det betyr at steinene eller blokkene i hvert skift skal forskyves sideveis i forhold til skiftet under. Et skift er en hel rad av teglstein eller murblokker i samme høyde. FORHOLdET MELLOM PRIS OG kvALITET På vEGGLøSnInGER HAR.

Lengde Bredde Høyde mm mm mm. Veggen tilfredsstiller kravet til isolasjon i yttervegg etter TEKmed god margin. Ubrukte lecablokker selges til halv pris. B plasseres med pussbrett, murerskje. Mørtel egnet til de fleste mur- og pussarbeider, samt mindre reparasjonsarbeider på vegg.

Forbruk tørrmørtel gir ca. Tørrmørtel som kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig.

Kan også benyttes til mur. Pga blokkenes størrelse går muringen meget hurtig. Begge er støvreduserte, slik at man fint kan stå inne og blande disse, uten å søle til hele huset med finstøv. Det er imidlertid tørketiden som gjør produktene så unike.

Fagstoff: Fagstoff om bygging av vegger i lettklinker. Smalere fuger og halvert fugehøyde gir lavere mørtelforbruk og raskere utlegging.

Categories: Uncategorized