UncategorizedLean metoden

Lean metoden

Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor . Toyota Production System. De ansatte i Torpa barnehage, avdeling Mariringen, er samlet rundt en hvit tavle med gule, rosa og blå lapper. Det er tid for det ukentlige tavlemøtet.

Her går de gjennom hva som har vært veldig bra den siste uka og hva som kan bli bedre.

Barnehageassistent Thomas Lyngstad er møteleder og leser opp de . Metoden handler i all hovedsak om å gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde. Samtidig må en være fleksibel og åpen for forandringer. Metodikken er ikke målet i Lean , men det at de ansatte får motivasjon og forståelse som gjør at de ser forbedringspotensialer og kan gjennomføre endringer. Skal vi nevne en viktig metode vil vi . Med Lean skal vi skape merverdi for kunden og sløsing er ikke kunden villig til å betale for.

Med 5S kan mange kostnadsbesparende effekter oppnås ganske enkelt.

Metoden bidrar til å utvikle en ryddig og oversiktlig arbeidsplass som angriper sløsing og ikke minst synliggjør avvik. Lean kan fylles med ulikt innhold avhengig av ste tid og anvendelse. Her skal vi kort angi hva vi i Flowit mener når vi snakker om Lean som filosofi, metode og verktøy for økt produktivitet i nordisk og spesielt norsk sammenheng. Lean , eller kontinuerlig forbedring, er en metode for å forbedre kvalitet. Gjennom medvirkning fra de ansatte kan Lean også styrke trivsel og arbeidsmiljø.

Den lanseres som en metode som skal gjøre arbeids- operasjoner mer effektive. Glansnummeret til universitetsledelsen er å vise til at man i dag bruker arbeids-operasjoner for å betale en faktura. Lean er vår tids viktigste tayloristiske retning.

Med enkle grep har de ansatte i Torpa barnehage fått bedre tid med barna. Arbeidsmiljøet har også blitt bedre. Mange tidstyver i offentlig sektor . Gilje ved Bærland skole har fått alle ansatte med seg på lean , en tenkemåte som først ble brukt for å effektivisere bilindustrien. Hva er lean, kort om historikken og filosofien. Noen aktuelle prinsipper, metoder og verktøy i lean.

Hva kan vi tjene på å bruke lean metoden som verktøy ? Kaffemarkedet i Norge er preget av sterke konsumenter og høy variasjon i råvarepriser.

Kombinasjonen av dette har ført til et behov for bedre kostnadskontroll knyttet til drift. Hensikten er å sikre at man gjøre de riktige tingene på de . Lean , en rask metode for kjappe endringer, er blitt populær i it-bransjen i Norge på alle virksomhetsnivåer. Lean – metoden handler om å strømlinjeforme og effektivisere prosesser.

Men det vanskeligste er fortsatt å tenke annerledes. Og det begynner å haste, mener Lean -forfatter Ash Maurya. Selskapet Lean Communications bygger sine pepperkakehus litt annerledes enn de fleste av oss. Se video av hvordan jobben ble gjort.

Ideen om LEAN fikk vi fra universitetssykehuset i Tromsø. Dette ga oss inspirasjon til å finne mer ut om metoden og verktøybruken .

Categories: Uncategorized